Sở Xây Dựng Bình Định
Những tồn tại trong quản lý chất lượng công trình xây dựng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản l
Chất lượng công trình xây dựng là một trong những yếu tố cơ bản tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế và bền vững của tính bền vững của công trình.

           Thấy được tầm quan trọng công  tác quản lý chất lượng công trình, UBND tỉnh đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát sao, đã ban hành nhiều văn bản phân công, phân cấp, quy định chặt chẽ trong công tác quản lý ngay từ khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án đến khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng; kể cả công tác bảo trì công trình. Với việc ban hành nhiều văn bản nêu trên; thời gian qua đã tạo được sự chủ động, tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong công tác quản lý; chất lượng công trình ngày có chuyển biến theo hướng tích cực, tiết giảm chi phí đầu tư.

          Tuy nhiên; đến nay chất lượng công trình xây dựng, nhất là chất lượng công trình đầu tư từ ngân sách nhà nước vẫn còn là điều còn phải nhiều trăn trở; việc quản lý nhiều bất câp, hạn chế phổ biến sau:

          1. Việc lựa chọn tư vấn thiết kế của các chủ đầu tư còn mang nặng tính xin cho, chưa đánh giá năng lực thực chất của tư vấn thi. Việc khảo sát xây dựng chưa được chú trọng, chất lương hồ sơ thiết kế không đồng đều; đặc biệt còn có trình trạng đề xuất quy mô vượt nhu cầu sử dụng thực tế, lựa chọn giải pháp thiết kế không phù hợp. Do đó nhiều công trình phải xử lý, điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công, làm chậm tiến độ, phát sinh chi, làm tăng chi phí đầu tư xây dựng và giảm chất lượng công trình; gây thất thoát lãng phí ngân sách Nhà nước.

             2. Công tác thẩm định chưa quan tâm đúng mức đến rà soát sự phù hợp theo quy hoạch; sự phù hợp của thiết kế so với nhiệm vụ, chủ trương đầu tư; Đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định quá ít trong khi số lượng hồ sơ trình thẩm định quá nhiều dẫn đến sự quá tải trong công việc và ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công tác thẩm định.

            - Trình độ chuyên môn của cán bộ thẩm định một số còn hạn chế, nhất là ở các phòng chuyên môn cấp huyện, chưa thường xuyên theo dõi cập nhật các văn bản, tài liệu quy phạm pháp luật, các chính sách hỗ trợ để thực hiện công tác thẩm định.

            - Chủ đầu tư chưa có sự quan tâm đúng mức trong công tác kiểm tra các thành phần hồ sơ, sự phù hợp về quy hoạch, phù hợp với chủ trương đầu tư trước khi trình thẩm định.

            - Hệ thống định mức, đơn giá còn nhiều bất cập, không theo kịp thực tế nên trong thẩm định một số công tác còn phụ thuộc vào quan điểm cá nhân của người thẩm định, chưa có sự thống nhất chung.

            3. Bên cạnh những yếu kém trong khâu khảo sát, thiết kế thì công tác thi công ngoài hiện trường cũng còn nhiều bất cập. Việc thi công chưa đúng hồ sơ thiết kế, thường tập trung vào phần ngầm, phần dưới mặt đất; việc nghiệm thu khối lượng và bản vẽ hoàn công đối với các phần công trình bị che lấp trước khi chuyển bước thi công chưa được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện chế tạo sẵn tại một số công trình chưa được quản lý chặt chẽ; quy trình kỹ thuật trong thi công xây dựng chưa được tuân thủ nghiêm túc, công tác giám sát của chủ đầu tư, tư vấn giám sát có nơi còn lỏng lẻo, chưa thường xuyên. Việc cố ý giảm phẩm cấp các vật liệu hoàn thiện so với hồ sơ thiết kế vẫn xảy ra, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thiện và thẩm mỹ công trình.

            4. Giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý:

           Để khắc phục những khó khăn đó, đảm bảo chất lượng cho các công trình xây dựng, cần phải thực hiện đồng bộ các công tác sau:

           - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản mới về đầu tư, quản lý chất lượng công trình xây dựng cho các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

            - Thông qua công tác xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức; sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân từng bước kiểm soát và nâng cao năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, các cá nhân tham gia tư vấn, thi công xây dựng công trình.

            - Các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn, thi công xây dựng công trình. Rà soát, đối chiếu với thông tin xếp hạng năng lực doanh nghiệp, danh sách cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp do Sở Xây dựng công bố để yêu cầu doanh nghiệp bố trí đúng cán bộ có chuyên môn phù hợp theo quy định.

           - Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu theo quy định để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu tư.

           - Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại về chất lượng, chống thất thoát, lãng phí.

            - Tập trung đào tạo, nâng cao năng lực của  đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, quản lý chất lượng công trình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            - Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của UBND tỉnh về phân công, phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế - dự toán, quản lý nhà nước về chất lượng công trình để đảm bảo các quy định được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần kiểm soát, nâng cao chất lượng công trình.


TD-QLXD  (Cập nhật ngày 29-01-2018)    Các tin liên quan:
  Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành xây dựng Bình Định 2018 (19-01-2018)
  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (15-01-2018)
   THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 5 NĂM 2017 (26-12-2017)
  Hướng dẫn lập thiết kế dự toán công trình có sử dụng các loại cấu kiện, thiết bị có tính chất đặc thù đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (19-12-2017)
  Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai không có Ngân hàng bảo lãnh thì bị phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng (18-12-2017)
  Thông báo về thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (15-12-2017)
  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (14-12-2017)
  Hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và hệ thống chiếu sáng công cộng (06-12-2017)
  THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - ĐỢT 4 NĂM 2017 (04-12-2017)
   Hội nghị phổ biến pháp luật của Sở Xây dựng (16-11-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển