Sở Xây Dựng Bình Định
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
Ngày 29/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3062/UBND-KT v/v Triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

       Theo đó, đã chỉ đạo các sở: Xây dựng, Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố như sau:

       1.   Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố áp dụng Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ kể từ ngày Thông tư số 03/2018/TT-BXD có hiệu lực thi hành (ngày 12/6/2018) để tiến hành xử Iý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo quy định.

       2.   Giao Sở Xây dựng, Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước, kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện nội dung Nghị đinh số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT- BXD ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo quy định.

Thanh tra


Thanh Quang  (Cập nhật ngày 31-05-2018)    Các tin liên quan:
   Kết luận thanh tra hành chính năm 2018 đối với Phòng Quản lý Nhà & Thị trường bất động sản và Phòng Quy hoạch - kiến trúc (30-05-2018)
  Hội nghị thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 (29-05-2018)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án thiết kế kiến trúc xây dựng hệ thống chiếu sáng trang trí tuyến đường An Dương Vương và Xuân Diệu, TP Quy Nhơn (28-05-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2018 (21-05-2018)
  Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ II, năm 2018 (10-05-2018)
  Kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (23-04-2018)
  Bình Định: 90 tỉ đồng đầu tư dự án hạ tầng Cụm công nghiệp đồi Hỏa Sơn (19-04-2018)
  Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018 (22/3): Khai thác tiềm năng của tự nhiên để quản lý và bảo vệ tài nguyên nước có hiệu quả (22-03-2018)
  Cảnh báo lừa đảo (17-03-2018)
  Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan (15-03-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển