Sở Xây Dựng Bình Định
Quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2806/UBND-KT ngày 22/5/2018 về việc đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng giá cố định theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1096/BXD-KTXD ngày 15/5/2018,

Sở Xây dựng đề nghị các Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Ban QLDA: Dân dụng - công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT; Công trình giao thông; Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý ngành, địa phương thông báo đến các đơn vị có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (sau đây viết tắt là máy, thiết bị, vật tư) phải tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đã được ban hành đối với việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư.

2. Chủ đầu tư các công trình yêu cầu các đơn vị có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư cung cấp hồ sơ kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra sự phù hợp điều kiện hoạt động của tổ chức thực hiện kiểm định và kiểm định viên, thời hạn kiểm định, tem kiểm định, quy trình kiểm định ... đối với các loại máy nêu trên trước khi đồng ý đưa vào sử dụng tại công trường.

3. Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động để thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư và các nội dung khác theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Đối với các đơn vị không thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các máy, thiết bị, vật tư theo quy trình của Bộ Xây dựng, trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

4. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc các tổ chức, cá nhân đang sở hữu, sử dụng tại các công trình trên địa bàn để Sở Xây dựng làm cơ sở lập kế hoạch cho việc tổ chức kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

5. Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư nêu trên được quy định tại thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Danh sách các tổ chức kiểm định được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đề nghị các đơn vị tham khảo tại trang thông tin điện tử của Cục An toàn lao động (http://antoanlaodong.gov.vn). Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đã được Bộ Xây dựng ban hành, đề nghị các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016 về ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng và Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 15/10/2017 về ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc trong thi công xây dựng công trình.


VP  (Cập nhật ngày 01-06-2018)    Các tin liên quan:
  THÔNG BÁO (31-05-2018)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 23/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (31-05-2018)
   Kết luận thanh tra hành chính năm 2018 đối với Phòng Quản lý Nhà & Thị trường bất động sản và Phòng Quy hoạch - kiến trúc (30-05-2018)
  Hội nghị thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 (29-05-2018)
  Thông báo mời dự thi tuyển Phương án thiết kế kiến trúc xây dựng hệ thống chiếu sáng trang trí tuyến đường An Dương Vương và Xuân Diệu, TP Quy Nhơn (28-05-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2018 (21-05-2018)
  Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ II, năm 2018 (10-05-2018)
  Kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (23-04-2018)
  Bình Định: 90 tỉ đồng đầu tư dự án hạ tầng Cụm công nghiệp đồi Hỏa Sơn (19-04-2018)
  Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018 (22/3): Khai thác tiềm năng của tự nhiên để quản lý và bảo vệ tài nguyên nước có hiệu quả (22-03-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển