Trả lời ý kiến của ông Nguyễn Văn Phụng, nhà số 18 khu tạm cư Bông Hồng, tổ 15, KV 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn
Bộ Xây dựng nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Phung, đề nghị 7/5/2018 về việc đề nghi miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Trường hợp của ông được bố trí sử dụng nhà ở trong khoảng thời  gian từ ngày 27/11/1992 đến trước ngày 19/01/2017, thì không thực hiện việc, giảm tiền sử dụng đất, không giảm tiền nhà khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Đính kèm Nội dung chi văn bản số 119/BXD-QLN ngày 11/6/2018 của Bộ Xây dựng  


VP  (Cập nhật ngày 14-06-2018)     
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển