Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước theo hình thức hợp đồng xxaay dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO)
Ý kiến kết luận của Giám đốc ban hành tại cuộc họp về Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước theo hình thức hợp đồng xây dựng dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO)


VP  (Cập nhật ngày 20-06-2018)    Các tin liên quan:
  Thành lập Ban quản lý dự án hợp tác Việt - Pháp về nước sạch, thu gom và xử lý nước thải (11-09-2018)
  Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu kinh doanh (BOO), dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn. (28-03-2018)
  Đôn đốc công chức, người lao động sử dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan (22-09-2017)
  Hướng dẫn áp dụng Định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng. (09-02-2017)
  Thông báo thực hiện việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15-09-2016)
  Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gai hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020 (16-06-2016)
  Triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.1 (20-04-2016)
  Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị (01-12-2015)
  Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16-11-2015)
  Triển khai thực hiện các Quyết định bán nhà, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh (06-10-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển