Khen thưởng thành tích công tác
Ngày 9/3/2018 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 752/QĐ-SXD về Khen thưởng thành tích công tác năm 2017 đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo vượtt khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017


VP  (Cập nhật ngày 02-04-2018)    Các tin liên quan:
  Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh thành tích từ năm 2015-2017 (28-06-2018)
  Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 08 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017 (17-07-2017)
  Khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016 (10-02-2017)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (16-09-2016)
  Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016 (28-07-2016)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (15-11-2015)
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng (10-11-2015)
  Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định (25-04-2015)
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014 (10-02-2015)
  Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014 (10-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển