Tặng giấy khen thi đua thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017
Giám đốc Sở ban hành quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 18/1/2018 về việc Tặng giấy khen thi đua thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017


vp  (Cập nhật ngày 22-01-2018)    Các tin liên quan:
  Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh thành tích từ năm 2015-2017 (28-06-2018)
  Khen thưởng thành tích công tác (02-04-2018)
  Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 08 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017 (17-07-2017)
  Khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016 (10-02-2017)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (16-09-2016)
  Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016 (28-07-2016)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (15-11-2015)
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng (10-11-2015)
  Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định (25-04-2015)
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014 (10-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển