Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngành Xây dựng
Ngày 23/4/2018 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 66/QĐ-SXD về việc Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngành Xây dựng


VP  (Cập nhật ngày 26-04-2018)    Các tin liên quan:
  Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh thành tích từ năm 2015-2017 (28-06-2018)
  Khen thưởng thành tích công tác (02-04-2018)
  Tặng giấy khen thi đua thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017 (22-01-2018)
  Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 08 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017 (17-07-2017)
  Khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016 (10-02-2017)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (16-09-2016)
  Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016 (28-07-2016)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (15-11-2015)
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng (10-11-2015)
  Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định (25-04-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển