Tặng giấy khen thành tích thi đua "Lao động sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác"năm 2017
Ngày 18/01/2018 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 1/QĐ-SXD về việc Tặng giấy khen thành tích thi đua \"Lao động sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác\"năm 2017


VP  (Cập nhật ngày 25-01-2018)    Các tin liên quan:
  Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh thành tích từ năm 2015-2017 (28-06-2018)
  Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngành Xây dựng (26-04-2018)
  Khen thưởng thành tích công tác (02-04-2018)
  Tặng giấy khen thi đua thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017 (22-01-2018)
  Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 08 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017 (17-07-2017)
  Khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016 (10-02-2017)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (16-09-2016)
  Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016 (28-07-2016)
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (15-11-2015)
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng (10-11-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển