Kế hoạch, Chương trình hành động của Sở Xây dựng Bình Định về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

           Ngày 24/8/2018, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SXD về thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

           Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, bộ phận, đơn vị, công chức, viên chức; đồng thời có giải pháp thiết thực, phù hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

          Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng, nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xây dưng đội ngũ công chức, viên chức cần kiệm liêm chính, kỷ cương trách nhiệm. Tải Kế hoạch tại đây!.


Thanh tra  (Cập nhật ngày 12-10-2018)    Các tin liên quan:
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018 (08-10-2018)
  Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng (21-09-2018)
  Kết luận thanh tra chuyên ngành về hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Ân (13-09-2018)
  Tập huấn về thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình xây dựng tuân thủ QCVN 09:2017/BXD (07-09-2018)
  Chứng nhận và công bố hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng (05-09-2018)
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2018/NĐ-CP (31-08-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 3 năm 2018 (20-08-2018)
  TRIỂN KHAI XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THEO QUY ĐỊNH MỚI (19-08-2018)
  Công bố Quyết định thanh tra điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (17-08-2018)
  Hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (15-08-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển