Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
Ngày 12/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3476/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, trong đó:

        - Sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục, gồm:

        + Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;

        + Cấp lại Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II,III.

        - Được thay thế 08 thủ tục hành chính, gồm:

        + Điều chỉnh, bổ sung Chứng chỉ năng lực hoạt động  xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng);

        + Chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài;

        + Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III;

        + Cấp nâng hạng Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III;

        + Điều chỉnh, bổ sung Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III;

        + Cấp lại Chứng chỉ  hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b,c,d, Khoản 2, Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP);

        + Cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn);

        + Cấp lại Chứng  chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp.

         - Ngoài ra còn bãi bỏ bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng đã công bố tại Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Chủ tịch UBNDtỉnh Bình Định, gồm các thủ tục:

       + Thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực);

        + Cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;

        + Cấplại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;

        + Cấp/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;

        + Cấplại chứng chỉ năng lựchoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

        - Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ tại quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

        Nội dung chi tiết xem tại đây!


Thanh tra Sở  (Cập nhật ngày 15-10-2018)    Các tin liên quan:
  Thông báo về việc bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-09-2018)
  Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (27-08-2018)
  Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (18-08-2018)
  Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ (TTHC), xử lý và trả kết quả trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (08-08-2018)
  Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT (03-07-2018)
  Sở Xây dựng Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (05-06-2018)
  Từ 15/4, giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử (17-04-2018)
  Hàng loạt thủ tục hành chính ngành xây dựng được đơn giản hóa (19-10-2017)
  Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. (18-10-2017)
  Rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về CCHC và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy (18-10-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển