Chấp thuận đầu tư dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng)
Ngày 11/10/2018, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3470/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng)

Ngày 11/10/2018, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3470/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng), với một số nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội – Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng).

2. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Trainco Bình Định.

3. Địa điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án: Khu vực 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

a) Diện tích đất nghiên cứu: 6.293m2, trong đó:

- Diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư nhà ở xã hội theo quy hoạch là 3.515,89 m2.

- Diện tích đất xây dựng đường giao thông, công viên, hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho khu vực dự án là 2.777,11 m2 (chủ đầu tư tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt, không tính vào giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội).

b) Ranh giới sử dụng đất:

- Phía Bắc giáp đường Lý Thái Tổ nối dài, lộ giới 17,5m.

- Phía Nam giáp đường Hồ Tá Bang, lộ giới 10m.

- Phía Đông giáp đất quy hoạch công viên cây xanh và đường Hoàng Văn Thụ.

- Phía Tây giáp khu nhà ở xã hội (Block A&B) đang xây dựng.

4. Mục tiêu đầu tư của dự án:

- Cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà ở xã hội – Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng) đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 06/06/2018.

- Giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho đối tượng theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở năm 2014; góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định.

- Góp phần cải tạo, chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh môi trường cảnh quan theo hướng văn minh hiện đại.

5. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới bằng nguồn vốn tự có của chủ đầu tư và vốn huy động khác theo quy định pháp luật (Nhà nước không tham gia góp vốn).

6. Nội dung sơ bộ dự án:

- Quy mô: Đầu tư xây dựng mới 01 khối nhà chung cư 20 tầng + tum thang kỹ thuật; 01 nhà phụ trợ 01 tầng.

- Mật độ xây dựng: 61,14%;

- Hệ số sử dụng đất: 9,45 lần;

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 33.249 m2.

+ Diện tích sàn xây dựng khối nhà chung cư (20 tầng): 33.129 m2.

 + Diện tích sàn xây dựng khối nhà phụ trợ (01 tầng): 120 m2.

- Tổng diện tích sàn sử dụng khối nhà chung cư: 22.086m2.

- Số lượng căn hộ: 289 căn các loại.

- Cơ cấu căn hộ:

+ Căn hộ loại A: 70m2, số lượng 238 căn.

+ Căn hộ loại B: 65m2, số lượng 48 căn.

+ Căn shop house: 55m2, 63m2 và 93m2, số lượng 03 căn.

- Diện tích khu sinh hoạt cộng đồng: 250m2.

- Diện tích để xe khoảng 3.003m2. Trong đó:

+ Diện tích để xe trong nhà chung cư khoảng 2.688m2.

+ Diện tích bãi để xe bên ngoài khoảng: 315m2.

- Quy mô dân số: Khoảng 800 người.

- Phương án tiêu thụ sản phẩm, gồm:

+ Thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho đối tượng và điều kiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định ngày 21/06/2016 về việc ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Giá bán và cho thuê căn hộ xã hội: Giá bán và cho thuê nhà ở xã hội được xác định theo quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và trình UBND tỉnh có ý kiến thẩm định theo đúng quy định.

- Số lượng và diện tích căn hộ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua và diện tích kinh doanh thương mại:

TT

Nội dung

Diện tích

(m2)

Số lượng

(căn)

Tỷ lệ

I

Tổng diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội

 17.670

255

80%

1

Căn hộ xã hội để bán

 14.135

203

 

 

188 căn loại A (70 m2)

 13.160

188

 

 

15 căn loại B (65 m2)

 975

15

 

2

Căn hộ xã hội cho thuê (theo quy định dành tối thiểu 20% diện tích để cho thuê)

 3.535

52

 

 

31 căn loại A (70 m2)

 2.170

31

 

 

21 căn loại B (65 m2)

 1.365

21

 

II

Tổng diện tích sàn thương mại

 4.416

34

20%

1

Căn hộ để kinh doanh thương mại

 2.321

34

 

 

03 căn shophouse

 211

3

 

 

19 căn loại A (70 m2)

 1.330

19

 

 

12 căn loại B (65 m2)

 780

12

 

2

Diện tích dành làm trường mầm non tư thục

 570

 

 

3

Diện tích thương mại – dịch vụ - văn phòng

 1.525

 

 

 

Tổng cộng:

 22.086

289

100%

 

7. Khái toán tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư khoảng: 295.672.000.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng).

- Chủ đầu tư có trách nhiệm về kinh phí xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong phạm vi dự án (2.777m2) và khoản chi phí đầu tư này không cấu thành vào giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

8. Nguồn vốn đầu tư: Tổng cộng nguồn vốn đầu tư: 295.672.000.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu đồng), trong đó:

- Vốn của chủ đầu tư (22,3%): 66 tỷ đồng.

- Vốn huy động từ khách hàng (64,2%): 189,67 tỷ đồng.

- Vốn vay (13,5%): 40 tỷ đồng.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:

- Khởi công xây dựng công trình: Quý IV năm 2018.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng: Quý IV năm 2020.

(P.QLN&TTBĐS)


P.QLN  (Cập nhật ngày 16-10-2018)    Các tin liên quan:
  Kế hoạch, Chương trình hành động của Sở Xây dựng Bình Định về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (12-10-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018 (08-10-2018)
  Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng (21-09-2018)
  Kết luận thanh tra chuyên ngành về hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Ân (13-09-2018)
  Tập huấn về thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình xây dựng tuân thủ QCVN 09:2017/BXD (07-09-2018)
  Chứng nhận và công bố hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng (05-09-2018)
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2018/NĐ-CP (31-08-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 3 năm 2018 (20-08-2018)
  TRIỂN KHAI XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THEO QUY ĐỊNH MỚI (19-08-2018)
  Công bố Quyết định thanh tra điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. (17-08-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển