Đơn giản hoá thủ tục hành chính
UBND tỉnh vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

        Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Sở Xây dựng đã rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 17/10/2018. Nhằm đáp ứng mức độ hài lòng, tạo thuận lợi và chi phí thời gian cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Nội dung đơn giản hoá, cụ thể như sau:

        I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

        1. Thủ tục: Thẩm định Dự án/Dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.

        - Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh:

        + Thuộc dự án nhóm B: Rút ngắn thời gian thực hiện từ 27 ngày xuống còn 20 ngày (giảm 07ngày so với quy định)

        + Thuộc dự án nhóm C: Rút ngắn thời gian thực hiện từ 18 ngày xuống còn 15 ngày (giảm 03 ngày so với quy định)

        - Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh:

        + Thuộc dự án nhóm B: Rút ngắn thời gian thực hiện từ 18 ngày xuống còn 15 ngày (giảm 03 ngày so với quy định)

        + Thuộc dự án nhóm C: Rút ngắn thời gian thực hiện từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (giảm 05 ngày so với quy định)

        2. Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh(trường hợp thiết kế 1 bước).

        - Rút ngắn thời gian giải quyết từ 18 ngày xuống còn 16 ngày (giảm 02 ngày so với quy định).

        3. Thủ tục: Thẩm định Thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.

        - Đối với công trình cấp II:  Không quá27 ngày xuống còn 26 ngày (giảm 01 ngày so với quy định);

       - Đối với công trình cấp III, IV: Giữ nguyên thời gian giải quyết như Quyết định sô 1847/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

       II. Thủ tục hành chính UBND cấp huyện

        1. Thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

        - Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC này, từ 20 ngày xuống còn 16 ngàykể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (giảm 04 ngày so với quy định).

        2. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phépsửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

        - Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC này, từ 30 ngày xuống còn 20 ngàykể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (giảm 10 ngày so với quy định).

        3. Thủ tục: Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

        - Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC này, từ 30 ngày xuống còn 20 ngàykể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (giảm 10 ngày so với quy định).

        Toàn văn Quyết định số 3568 /QĐ-CTUBND ngày 17/10/2018 xem tại đây./.


Thanh tra Sở  (Cập nhật ngày 22-10-2018)    Các tin liên quan:
  Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (15-10-2018)
  Thông báo về việc bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-09-2018)
  Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (27-08-2018)
  Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (18-08-2018)
  Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ (TTHC), xử lý và trả kết quả trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (08-08-2018)
  Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT (03-07-2018)
  Sở Xây dựng Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (05-06-2018)
  Từ 15/4, giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử (17-04-2018)
  Hàng loạt thủ tục hành chính ngành xây dựng được đơn giản hóa (19-10-2017)
  Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. (18-10-2017)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển