Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội để xây dựng thành khu vực kinh tế động lực của tỉnh
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040.

 

        Theo Quyết định, phạm vi Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 có tổng diện tích khoảng 14.308 ha. Trong đó,  Khu kinh tế hiện hữu có quy mô khoảng 12.000 ha; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex - Bình Định (Canh Vinh) có quy mô khoảng 2.308 ha.

         Dự kiến đến năm 2040 dân số Khu kinh tế đạt khoảng 200.000 - 250.000 người.

        Mục tiêu lập quy hoạch nhằm xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam; xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững; là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng và kinh tế biển truyền thống; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội thành khu vực kinh tế động lực của tỉnh Bình Định; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả; đồng thời làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu kinh tế.

         Theo đó, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và phân tích đánh giá hiện trạng Khu kinh tế Nhơn Hội; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế và Việt Nam trong thời gian qua và dự báo trong thời gian tới; đề xuất các mục tiêu phương hướng phát triển trong giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn 2040 của Khu kinh tế Nhơn Hội; rà soát tổng thể về nội dung Quy hoạch chung năm 2005 và tình hình thực tiễn phát triển tại Khu kinh tế Nhơn Hội; bổ sung các lĩnh vực nghiên cứu mà Quy hoạch chung vào thời điểm phê duyệt năm 2005 chưa yêu cầu đề cập như: thiết kế đô thị, đánh giá môi trường chiến lược, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hệ thống giao thông công cộng, hệ thống không gian ngầm đô thị, chiếu sáng trang trí đô thị.

         Đồng thời, đánh giá, định hướng việc mở rộng khu kinh tế ảnh hưởng đến việc phát triển của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và cụm công nghiệp Canh Vinh, huyện Vân Canh nằm trong phạm vi quy hoạch chung Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex - Bình Định; điều chỉnh tính chất chức năng và cấu trúc không gian Khu kinh tế để phù hợp tình hình phát triển mới...

          


Trần Viết Bảo  (Cập nhật ngày 22-10-2018)    Các tin liên quan:
  Chấp thuận đầu tư dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng) (16-10-2018)
  Kế hoạch, Chương trình hành động của Sở Xây dựng Bình Định về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (12-10-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018 (08-10-2018)
  Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng (21-09-2018)
  Kết luận thanh tra chuyên ngành về hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Ân (13-09-2018)
  Tập huấn về thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình xây dựng tuân thủ QCVN 09:2017/BXD (07-09-2018)
  Chứng nhận và công bố hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng (05-09-2018)
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2018/NĐ-CP (31-08-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 3 năm 2018 (20-08-2018)
  TRIỂN KHAI XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THEO QUY ĐỊNH MỚI (19-08-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển