Kết luận thanh tra điều kiện năng lực của các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, từ ngày 20/8/2018 đến ngày 01/10/2018, Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 190/QĐ-SXD ngày 03/8/2018 đã tiến hành thanh tra điều kiện năng lực hoạt động của các đơn vị tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

        Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SXD ngày 26/10/2018. Theo đó, các đơn vị tham gia hoạt động tư vấn xây dựng, cơ bản chấp hành theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, cụ thể như:

        Chưa thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan được biết để phối hợp thực hiện; Thiếu hợp đồng thí nghiệm thực hiện các phép thử chỉ tiêu cơ lý mẫu khoan của Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng; Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức nghiệm thu thiết kế trước khi hồ sơ được thẩm định, phê duyệt; Thiếu biên bản kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt, biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, biên bản kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình, biên bản kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng; Thiếu hồ sơ nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình; Lưu trữ chưa đảm bảo theo quy định...

        Theo Kết luận, Giám đốc Sở đã giao Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, căn cứ theo thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng; theo dõi, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc khắc phục những sai sót nêu trên và có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, vi phạm nhằm từng bước thực hiện tốt việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

         Toàn văn kết luận số 05/KL-SXD ngày 26/10/2018 xem tại đây./.


Thanh tra Sở  (Cập nhật ngày 29-10-2018)    Các tin liên quan:
  Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội để xây dựng thành khu vực kinh tế động lực của tỉnh (22-10-2018)
  Chấp thuận đầu tư dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (phần mở rộng) (16-10-2018)
  Kế hoạch, Chương trình hành động của Sở Xây dựng Bình Định về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (12-10-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018 (08-10-2018)
  Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng (21-09-2018)
  Kết luận thanh tra chuyên ngành về hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Ân (13-09-2018)
  Tập huấn về thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình xây dựng tuân thủ QCVN 09:2017/BXD (07-09-2018)
  Chứng nhận và công bố hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng (05-09-2018)
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2018/NĐ-CP (31-08-2018)
  Thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 3 năm 2018 (20-08-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển