Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính Sở Xây dựng năm 2018
Thực hiện Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018;

Theo đó, Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018: 2.050 thí sinh, số thí sinh đăng ký  đủ điều kiện dự tuyển vào Sở Xây dựng: 67 thí sinh.

Cụ thể danh sách thí sinh kèm theo Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 20/11/2018:


Trinh-VP  (Cập nhật ngày 04-12-2018)    Các tin liên quan:
  Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (29-11-2018)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trê địa bàn tỉnh (20-11-2018)
  Đoàn công tác của Bộ Khoa học-Công nghệ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng Bình Định (16-11-2018)
   Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (31-10-2018)
  Đơn giản hoá thủ tục hành chính (22-10-2018)
  Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (15-10-2018)
  Thông báo về việc bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-09-2018)
  Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (27-08-2018)
  Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (18-08-2018)
  Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ (TTHC), xử lý và trả kết quả trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (08-08-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển