Chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện Tây Sơn, Bình Định
Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7535/UBND-KT về việc Chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Giao UBND huyện Tây Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện xóa bỏ các lò gạch đất sét nung thủ công tại địa phương; chỉ đạo các xã Bình Nghi, xã Tây Xuân thực hiện nghiêm túc chủ trương của nhà nước trong công tác xóa bỏ lò gạch nung thủ công, đảm bảo các tiêu chí về môi trường gắn với các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục xây dựng các cơ sở sản xuất gạch, ngói không nung theo quy định.

- Đối chiếu với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, công suất sản xuất gạch nung trên địa bàn tỉnh đạt số liệu theo quy hoạch. Vì vậy, kể từ nay trở đi, UBND tỉnh không xem xét chấp thuận chủ trường đầu tư xây dựng đối với các dự án sản xuất gạch nung (lò Hoffman, tuy nen ...) trên địa bàn tỉnh.


Trinh-VP  (Cập nhật ngày 14-12-2018)    Các tin liên quan:
  Thành lập Ban quản lý dự án hợp tác Việt - Pháp về nước sạch, thu gom và xử lý nước thải (11-09-2018)
  Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước theo hình thức hợp đồng xxaay dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO) (20-06-2018)
  Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu kinh doanh (BOO), dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn. (28-03-2018)
  Đôn đốc công chức, người lao động sử dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan (22-09-2017)
  Hướng dẫn áp dụng Định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng. (09-02-2017)
  Thông báo thực hiện việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15-09-2016)
  Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gai hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020 (16-06-2016)
  Triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.1 (20-04-2016)
  Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị (01-12-2015)
  Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16-11-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển