Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
Ngày 17/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

         Trong đó: Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý và 01 thủ tục hành chính Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý.

         Các thủ tục hành chính được bãi bỏ tại quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

         Nội dung chi tiết xem tại đây!


P. QHKT  (Cập nhật ngày 22-04-2019)    Các tin liên quan:
  Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính Sở Xây dựng năm 2018 (04-12-2018)
  Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (29-11-2018)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trê địa bàn tỉnh (20-11-2018)
  Đoàn công tác của Bộ Khoa học-Công nghệ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng Bình Định (16-11-2018)
   Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (31-10-2018)
  Đơn giản hoá thủ tục hành chính (22-10-2018)
  Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (15-10-2018)
  Thông báo về việc bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-09-2018)
  Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (27-08-2018)
  Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (18-08-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển