Rà soát đơn giản hóa, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày 22/5/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 828/SXD-VP v/v rà soát đơn giản hóa, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2173/UBND-KSTT ngày 25/4/2019 về một số nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong công tác giải quyết thủ tục hành chính và Văn bản số 2287/UBND-KSTT ngày 03/5/2019 về một số vấn đề trong việc trình công bố TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý,

Sở Xây dựng đã dự thảo phương án đơn giản hóa 03 TTHC và quy trình nội bộ giải quyết 06 TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, theo chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, TX. An Nhơn, thành phố Quy Nhơn tổ chức góp ý kiến các dự thảo gửi kèm và cùng làm việc với Tổ công tác của Sở Xây dựng.

Chi tiết các dự thảo kèm theo Văn bản số 828/SXD-VP ngày 22/5/2019 vui lòng tải tại đây: PL1, PL2, PL3, PL4.


TPT.VP  (Cập nhật ngày 27-05-2019)    



Các tin liên quan:
  Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (22-04-2019)
  Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính Sở Xây dựng năm 2018 (04-12-2018)
  Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (29-11-2018)
  Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trê địa bàn tỉnh (20-11-2018)
  Đoàn công tác của Bộ Khoa học-Công nghệ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng Bình Định (16-11-2018)
   Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (31-10-2018)
  Đơn giản hoá thủ tục hành chính (22-10-2018)
  Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (15-10-2018)
  Thông báo về việc bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-09-2018)
  Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (27-08-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển