Sửa đổi một số điều của Quyết định quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày 19/7/2019 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 về trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 về trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định, như sau:

1. Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 3 như sau:

“c) Nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước vào ngân sách tỉnh dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh”.

2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 5 như sau:

“4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí kế hoạch vốn từ nguồn kinh phí nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại Khoản 1 Điều này để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

Nội dung chi tiết Quyết định 30/2019/QĐ-UBND; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND.


P. QLN&PTĐT  (Cập nhật ngày 29-07-2019)    Các tin liên quan:
  Tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu (18-06-2019)
  Hội thảo “Ứng dụng nền tảng công nghệ Esri trong quản lý cơ sở dữ liệu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị” (04-03-2019)
  Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng (27-02-2019)
  Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019) (20-02-2019)
  Sở Xây dựng tổ chức gặp mặt các cán bộ nguyên công tác tại Sở Xây dựng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (30-01-2019)
  Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN (16-01-2019)
  Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Xây dựng Bình Định (14-01-2019)
  Thông báo nghỉ Tết và treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2019 (26-12-2018)
  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018 (05-12-2018)
  Nội quy và Lịch Tiếp công dân của Sở Xây dựng Bình Định (19-11-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển