Kế họach triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thực hiện Quyết định sổ 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, ngày 06/9/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về Triển khai thi hành Luật trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, với một số nội dung chính như sau:

       - Mục đích nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thi hành các Luật nêu trên.

       - Nội dung cụ thể: Tổ chức tuyên truyền, phổ biển Luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến cấp tỉnh, cấp huyện. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật, cụ thể như: Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuân kỹ thuật quốc gia đã ban hành có liên quan, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật.

       - Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách Nhà nước, lồng ghép với kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác được giao dự toán từ đầu năm của các đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2019 các đơn vị phải lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 để tổ chức thực hiện.

       Các sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế, ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thi hành đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

VPS.


Thanh Quang  (Cập nhật ngày 10-09-2019)    Các tin liên quan:
  TIN BUỒN (27-08-2019)
  Hội nghị tuyên truyền Pháp luật về Nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. (22-08-2019)
  Sửa đổi một số điều của Quyết định quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định (29-07-2019)
  Tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu (18-06-2019)
  Hội thảo “Ứng dụng nền tảng công nghệ Esri trong quản lý cơ sở dữ liệu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị” (04-03-2019)
  Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng (27-02-2019)
  Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019) (20-02-2019)
  Sở Xây dựng tổ chức gặp mặt các cán bộ nguyên công tác tại Sở Xây dựng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (30-01-2019)
  Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN (16-01-2019)
  Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Xây dựng Bình Định (14-01-2019)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển