Ban hành 6 văn bản QPPL trong tháng 8/2019
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 4 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

rong đó, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm 9 chương, 38 điều quy định về: Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng; dự toán xây dựng và giá gói thầu xây dựng; định mức xây dựng; giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng;...

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Nghị định được ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm 4 chương, 19 điều, trong đó quy định: Nguyên tắc tuyển chọn; tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và xử lý vi phạm trong tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.


Theo Chinhphu.vn  (Cập nhật ngày 23-09-2019)    Các tin liên quan:
  Hội nghị của Sở Xây dựng về phổ biến, quán triệt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, thanh tra. (24-07-2019)
  Công bố lệnh của Chủ tịch nước về bảy luật (17-07-2019)
  THÔNG BÁO:Chưa chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh một dự án đầu tư xây dựng nào với loại hình căn hộ khách sạn (condotel) và dự án nhà ở cho bán đất nền trên địa bàn thành ph (05-04-2019)
  Xử lý các trường hợp lách luật để chuyển nhượng nhà ở xã hội không đúng quy định (29-03-2019)
  THÔNG BÁO: Điều chỉnh Bộ câu hỏi về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16-01-2019)
  Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019 (24-12-2018)
  THÔNG BÁO: Về việc xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22-11-2018)
  Tăng cường thực hiện công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (02-11-2018)
  Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (06-10-2018)
  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 (05-10-2018)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển