Phổ biến Văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng
Vừa qua, Sở Xây dựng có tham gia Hội nghị tập huấn, phổ biến Văn bản quy phạm pháp luật do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức tại Đà Nẵng. Nội dung tập huấn có nhiều điểm mới, cần áp dụng trong việc quản lý, thiết kế, thi công xây dựng. Do vậy, Sở Xây dựng xin phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và các cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định được biết và áp dụng các Văn bản quy phạm pháp luật với nội dung cụ thể như sau:

1. Giới thiệu Cọc ống thép có cánh ở mũi (Được sáng tạo và áp dụng phổ biến tại Nhật Bản):

a) Phân loại:

- Cọc cánh mở: Áp dụng khi tiết diện cọc từ Φ600mm÷Φ1600mm.

- Cọc cánh đóng: Áp dụng khi tiết diện cọc từ Φ318,5mm÷Φ600mm.

b) Ưu điểm:

- Dễ dàng thi công công nghiệp trong nhà máy.

- Thi công bằng cách xoắn cọc nên tốc độ thi công nhanh.

- Thích hợp trong diện tích xây dựng chật hẹp.

- Dễ dàng thu hồi được khi không sử dụng.

- Không gây trồi sụt đất, phát sinh tiếng ồn lớn khi thi công.

Hiện nay, chủng loại cọc này được hướng dẫn tính toán áp dụng theo TCVN 11520:2016 - Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thiết kế.

2. Giới thiệu, phổ biến 02 Quy chuẩn Việt Nam:

a) QCVN 08:2018/BXD - Công trình tàu điện ngầm: Quy chuẩn được ban hành ngày 26/12/2018 theo Thông tư 11/2018/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Công trình tàu điện ngầm, có hiệu lực từ ngày 15/3/2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Công trình ngầm đô thị số QCVN 08:2009/BXD, phần 1: Tàu điện ngầm ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b) QCVN 13:2017/BXD - Ga ra ô tô: Quy chuẩn thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Công trình ngầm đô thị số QCVN 08:2009/BXD, phần 2: Ga ra ô tô.

3. Tiêu chuẩn Việt Nam 5574:2018 - Thiết kế kết cấu bê tông và BTCT:

a) Sơ lược: TCVN 5574:2018 thay thế TCVN 5574:2012 - Thiết kế kết cấu bê tông và BTCT, được soạn thảo dựa trên Tiêu chuẩn SP 63.13330.2016 của Nga (đã cập nhật hài hòa với Tiêu chuẩn châu Âu EN 1992 – EUROCODE 2).

b) Các điểm mới, nổi bật:

- Cấu trúc Tiêu chuẩn:

+ Chỉnh lại toàn bộ cấu trúc của Tiêu chuẩn cũ.

+ Tách biệt 03 phần riêng cho: Kết cấu bê tông, kết cấu BTCT không ứng suất trước và kết cấu BTCT ứng suất trước.

- Vật liệu:

+ Mở rộng phạm vi áp dụng cho các loại bê tông từ B70 đến B100.

+ Điều chỉnh các Tiêu chuẩn cốt thép có liên quan.

+ Sử dụng chung một hệ số tin cậy (an toàn) cho cốt thép là 1,15 thay vì quá nhiều giá trị như trước đây.

+ Có biểu đồ trạng thái (biến dạng) của bê tông và cốt thép dùng cho tính toán theo mô hình phi tuyến vật liệu.

+ Có quy định rõ các giá trị biến dạng (kể cả biến dạng giới hạn) của bê tông và cốt thép.

+ Có các hệ số để tính toán cho bê tông có cường độ cao hơn B60 (từ B70 đến B100).

- Về tính toán:

+ Tính toán uốn, uốn xiên, nén, nén lệch tâm theo 02 phương pháp: Mô hình vật liệu phi tuyến và nội lực giới hạn (giống cách tính trước đây TTGH nhưng có điều chỉnh).

+ Tính toán cắt: Mô hình tiết diện nghiêng (giống trước đây nhưng có điều chỉnh dễ tính hơn).

+ Tính toán cắt: Mô hình tiết diện không gian (giống trước đây nhưng có điều chỉnh dễ tính hơn).

+ Tính toán chọc thủng: Gần tương tự EN 1992-1-1 và ACI 318, có kể đến ảnh hưởng của mô men (Cách tính khác trước, rõ ràng hơn, bố trí thép tường minh hơn).

+ Tính chiều dài neo cốt thép trong bê tông, nối cốt thép: Điều chỉnh hài hòa với các Tiêu chuẩn khác (trong công thức đã ghi rõ cường độ bám dính của cốt thép với bê tông).

+ Tính chiều rộng vết nứt: Các công thức được điều chỉnh.

+ Tính toán độ võng: Gồm phương pháp chính xác và phương pháp đơn giản.

+ Tính chiều cao tương đối giới hạn vùng chịu nén của bê tông: Các công thức được điều chỉnh theo cách viết rõ hơn theo biến dạng bê tông và cốt thép.

+ Tính lực giới hạn theo Euler: Công thức được viết lại theo cách tổng quát hơn, phù hợp với quốc tế.

+ Tính toán hệ kết cấu: Có phụ lục tham khảo.

+ Tính toán công xôn ngắn: Được đưa vào phụ lục.

+ Tính toán chốt bê tông: Được lấy từ cuốn Hướng dẫn và được đưa vào phụ lục tham khảo.

+ Tính toán chi tiết đặt sẵn (trong phụ lục): Các công thức được điều chỉnh.

+ Hướng dẫn chung về sử dụng cốt thép trong và ngoài nước: Được điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các Tiêu chuẩn.

+ Độ võng, chuyển vị: Được sửa đổi, bổ sung, cập nhật theo Tiêu chuẩn SP 16.13330.2016 của Nga.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn nêu trên tại

TCVN 11520:2016     TCVN 5574:2018   TT11:2018/TT-BXD    

để áp dụng trong thời gian tới.


PHÒNG QLXD&VLXD  (Cập nhật ngày 30-09-2019)    Các tin liên quan:
  Những điểm mới đáng chú ý trong Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (25-09-2019)
  Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18-09-2019)
  Thông báo về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư có thang máy trên địa bàn tỉnh Bình Định. (17-09-2019)
  Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ mua NOXH đợt 3 dự án Nhà ở xã hội – Chung cư Hoàng Văn Thụ. (13-09-2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. (10-09-2019)
  Thông báo về việc chủ trương bán NOXH cho các đối tượng là bác sĩ, dược sĩ thuộc diện thu hút, ưu đãi và cho các hộ tại các chung cư cũ thuộc diện xóa bỏ. (09-09-2019)
  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở dự án Nhà ở xã hội Nam Ngân (09-09-2019)
  Văn bản pháp luật mới ban hành (06-09-2019)
  Luật Kiến trúc năm 2019 (06-09-2019)
  THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN (05-09-2019)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển