Một số giải pháp giằng chống đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình đối phó bão lụt
Để giảm thiểu thiệt hại về nhà cửa, công trình do Bão số 6 (Nakri) sắp đổ bộ vào đất liền gây ra. Sở Xây dựng hướng dẫn một số giải pháp giằng chống đảm bảo an toàn nhà cửa như sau:


VP  (Cập nhật ngày 08-11-2019)    Các tin liên quan:
  Một số giải pháp cơ bản nhất giằng chống đảm bảo an toàn nhà cửa, công trình đối phó với cơn Bão số 6 (Nakri) (08-11-2019)
  Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 10/2019 (08-11-2019)
  Công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chí đô thị loại IV. (06-11-2019)
  Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, huyện Phù Cát (31-10-2019)
  Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (30-10-2019)
  Chất lượng đường bê tông xi măng - Nguyên nhân và giải pháp (29-10-2019)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật (28-10-2019)
  Hội nghị thẩm định Khu vực dự kiến thành lập Thị xã Hoài Nhơn đạt tiêu chí Đô thị loại IV (24-10-2019)
  Kế hoạch triển khai Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Tây Bắc thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035. (23-10-2019)
  Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu đất số 06, Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn (17-10-2019)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển