Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014
Đơn giá xây dựng công trình 2014 là hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.

        Bộ Đơn giá xây dựng công trình 2014 đã được UBND tỉnh Bình Định công bố tại các văn bản số 5521/UBND-KTN, 5522/UBND-KTN, 5523/UBND-KTN, 5524/UBND-KTN, 5525/UBND-KTN, 5526/UBND-KTN, 5527/UBND-KTN  ngày 27/12/2013 . Bao gồm các tập đơn giá: giá ca máy và thiết bị thi công; Đơn giá phần xây dựng; Đơn giá phần lắp đặt; Đơn giá phần sửa chữa; Đơn giá phần khảo sát; Đơn giá dịch vụ công ích đô thị và Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

        Bộ Đơn giá ban hành dưới dạng bản giấy, có đầy đủ thông tin hướng dẫn sử dụng. Do tài liệu in ấn lớn, chi phí in ấn phụ thuộc vào số lượng bản in, Sở Xây dựng chỉ có đủ kinh phí để in ấn và cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp Tỉnh. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu sử dụng cần đăng ký mua tại Sở Xây dựng để Sở tổ chức in ấn.

       Để phục vụ cho việc lập dự toán bằng phần mềm, cơ sở dữ liệu của bộ đơn giá 2014 tỉnh Bình Định được đăng tải ở Website www.dutoan.net.


Trần Viết Bảo  (Cập nhật ngày 06-01-2014)    Các tin liên quan:
  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng (03-09-2013)
  Bộ Xây dựng mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về Quản lý chất lượng công trình (16-05-2013)
  Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh (16-05-2013)
  Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 (16-04-2013)
  ĐANG ỦY SỞ XÂY DỰNG: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) (04-03-2013)
  LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG:Thăm và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ công ích phục vụ Tết trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (18-02-2013)
  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013 (06-02-2013)
  UBND tỉnh ban hành Bảng Cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô năm 2012 (02-11-2012)
  CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH (22-10-2012)
  Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bình Định (25-07-2012)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển