Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng
Ngày 04/11/2015 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 161/QĐ-SXD về việc ban hành Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao động tại Sở Xây dựng


VP  (Cập nhật ngày 10-11-2015)    Các tin liên quan:
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014 (10-02-2015)
  Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014 (10-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển