Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng
Ngày 13/11/2015 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 164/QĐ-SXD Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng

Tải nội dung Quyết định 164/QĐ-SXD


VP  (Cập nhật ngày 15-11-2015)    Các tin liên quan:
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng (10-11-2015)
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014 (10-02-2015)
  Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014 (10-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển