Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng
Ngày 30/12/2015, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Thông tư này bao gồm 5 Chương và 29 Điều quy định cụ thể về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản; việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc tổ chức đào tạo và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học; hướng dẫn việc thành lập sàn giao dịch bất động sản, mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp chứng chỉ, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Ngoài ra, Thông tư còn giao Sở Xây dựng các địa phương tổ chức thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại địa phương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/02/2016.

Nội dung Thông tư 


Thanh tra  (Cập nhật ngày 09-03-2016)    Các tin liên quan:
  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)
  Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (19-02-2016)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra (28-12-2015)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. (30-11-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển