Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Ngày 30/12/2015, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Thông tư này quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, các thành viên Ban quản trị nhà chung cư và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thông tư này bao gồm 6 Chương và 25 Điều quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ công nhận cơ sở đào tạo; chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; việc tổ chức đào tạo, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, việc kiểm tra và xử lý vi phạm.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Xây dựng; Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản; của các cơ sở đào tạo trong việc thực hiện các quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

Nội dung Thông tư


Thanh tra  (Cập nhật ngày 09-03-2016)    Các tin liên quan:
  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)
  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)
  Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (19-02-2016)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra (28-12-2015)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. (30-11-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển