Triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.1
Ngày 15/4/2016 Giám đốc Sở ban hành văn bản số 407/SXD-VP về việc hướng dẫn thống nhất sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử phiên bản 5.1.

Qua  đó,  nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành và xử lý công việc của từng công chức trong cơ quan. Quy định cụ thể trách nhiệm của từng công chức cơ quan trong việc sử dụng hệ thống văn phòng điện tử. Từng phòng, ban được kiểm soát chặt chẽ, công tác, lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng tiện lợi theo dõi công việc giao đến từng chuyên viên, kịp thời nhắc nhở việc xử lý văn bản để hoàn thành đúng thời gian quy định. Ngoài ra, cán bộ, công chức có thể xử lý, nắm bắt, giải quyết công việc được giao khi ở ngoài môi trường mạng nội bộ của cơ quan. Nội dung của văn bản số 407


VP  (Cập nhật ngày 20-04-2016)    Các tin liên quan:
  Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị (01-12-2015)
  Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16-11-2015)
  Triển khai thực hiện các Quyết định bán nhà, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh (06-10-2015)
  Thực hiện triển khai xóa bỏ lò gạch, ngói nung thủ công (30-03-2015)
  Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng sữa chữa, xây dựng nhà ở (24-02-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển