Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Ngày 01/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

     Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Nghị định bao gồm IV Chương với 60 Điều quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như: Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài; vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý đấu thầu; vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

     Nghị định quy định 02 hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo và phạt tiền; tuy nhiên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định.

     Nghị định này còn quy định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường; quy định phân định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, quản lý thị trường; xác định thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

     Nghị định này có hiệu lực thi từ ngày 15/7/2016 và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

     Nội dung Nghị định 


Thanh tra  (Cập nhật ngày 22-06-2016)    Các tin liên quan:
  Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (09-03-2016)
  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)
  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)
  Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (19-02-2016)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra (28-12-2015)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. (30-11-2015)
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển