Chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện Tây Sơn, Bình Định (14-12-2018)
Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7535/UBND-KT về việc Chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Thành lập Ban quản lý dự án hợp tác Việt - Pháp về nước sạch, thu gom và xử lý nước thải (11-09-2018)
Ngày 11/9/2018 giám đốc Sở Ban hành Quyết định số 202/QĐ-SXD về việc thành lập Ban quản lý dự án hợp tác Việt - Pháp về nước sạch, thu gom và xử lý nước thải

Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước theo hình thức hợp đồng xxaay dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO) (20-06-2018)
Ý kiến kết luận của Giám đốc ban hành tại cuộc họp về Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước theo hình thức hợp đồng xây dựng dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO)

Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu kinh doanh (BOO), dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn. (28-03-2018)
Giám đốc Sở ban hành Quyết định só 48/QĐ-SXD ngày 26/3/2018 của Sở Xây dựng về Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu kinh doanh (BOO), dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn.

Đôn đốc công chức, người lao động sử dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan (22-09-2017)
Ngày 22/9/2017 Giám đốc Sở ban hành văn bản số 1866/SXD-VP về việc đôn đốc công chức, người lao động sử dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan
Các tin liên quan:
  Hướng dẫn áp dụng Định mức khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng.
  Thông báo thực hiện việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  Thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gai hai năm 2016-2017, định hướng năm 2020
  Triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử phiên bản 5.1
  Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị
  Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Triển khai thực hiện các Quyết định bán nhà, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của UBND tỉnh
  Thực hiện triển khai xóa bỏ lò gạch, ngói nung thủ công
  Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng sữa chữa, xây dựng nhà ở
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển