Trả lời ý kiến của ông Nguyễn Văn Phụng, nhà số 18 khu tạm cư Bông Hồng, tổ 15, KV 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (14-06-2018)
Bộ Xây dựng nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Phung, đề nghị 7/5/2018 về việc đề nghi miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển