Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020 (03-09-2019)
Ngày 27/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2027/HD-BXD về việc hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011 – 2020.

Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh thành tích từ năm 2015-2017 (28-06-2018)
Ngày 22/6/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND về Tăng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh thành tích từ năm 2015-2017

Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngành Xây dựng (26-04-2018)
Ngày 23/4/2018 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 66/QĐ-SXD về việc Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngành Xây dựng

Khen thưởng thành tích công tác (02-04-2018)
Ngày 9/3/2018 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 752/QĐ-SXD về Khen thưởng thành tích công tác năm 2017 đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo vượtt khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

Tặng giấy khen thành tích thi đua "Lao động sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác"năm 2017 (25-01-2018)
Ngày 18/01/2018 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 1/QĐ-SXD về việc Tặng giấy khen thành tích thi đua \"Lao động sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác\"năm 2017
Các tin liên quan:
  Tặng giấy khen thi đua thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2017
  Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 08 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017
  Khen thưởng các cá nhân, tập thể ngành xây dựng có thành tích trong công tác năm 2016
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng
  Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016
  Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng
  Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng
  Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014
  Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển