Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (16-09-2016)
Ngày 14/9/2016, Giám đóc Sở Xây dựng ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Xây dựng

Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng cho các cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016 (28-07-2016)
Ngày 27/7/2016, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 85/QĐ-SXD về việc tặng giấy khen cho 07 cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016

Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng (15-11-2015)
Ngày 13/11/2015 Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 164/QĐ-SXD Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng của Sở Xây dựng

Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao độn tại Sở Xây dựng (10-11-2015)
Ngày 04/11/2015 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 161/QĐ-SXD về việc ban hành Bảng tiêu chí và chấm điểm thi đua hàng năm đối với tập thể, cán bộ, công chức viên chức và người lao động tại Sở Xây dựng

Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định (25-04-2015)
Ngày 06/4/2015 Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 38/QĐ-SXD về việc Tặng Giấy khen thành tích 5 năm (2010-2014) cho tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định
Các tin liên quan:
  Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2014
  Công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở