Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (25-04-2017)
Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Quy định mới của Bộ Xây dựng về xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (19-04-2017)
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Quy định mới về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (18-04-2017)
UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (10-04-2017)
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quy hoạch Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội (24-03-2017)
Ngày 20/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
Các tin liên quan:
  Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV
  Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị sớm cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
  Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và UBND thành phố Quy Nhơn.
  Một số công trình sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh
  Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
  Thủ tướng Chính phủ vừa Chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
  Đánh giá tình hình sử dụng VLXKN hiện nay
  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (2016).
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở