Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình (22-06-2017)
Ngày 23/5/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 451/QĐ-BXD, hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình; có hiệu lực từ 05/6/2017, thay thế Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng.

Thông tư 06/2017/TT-BXD hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (21-06-2017)
Ngày 25/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành dựng xây.

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phối hợp xử lý tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp (21-06-2017)
Ngày 12/6/2017 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2943/UBND-NC v/v chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và phối hợp xử lý tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp.

Giải quyết vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận liên quan đến sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà (Sổ xanh) (09-06-2017)
Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2799/UBND - KT về việc giải quyết vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận liên quan đến sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà (Sổ xanh)

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư (06-06-2017)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 975/BXD-QLN ngày 03/5/2017 về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sừ dụng nhà chung cư. Ngày 01 tháng 6 năm 2017, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 90/QĐ-SXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư với một số nội dung chính như sau:
Các tin liên quan:
  Công bố quy hoạch Dự án Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên
  Kế hoạch đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020.
  Quy định mới về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp
  Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
  Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
  Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Hội nghị Công bố và triển khai các Quyết định liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
  Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về Đất đai để cấp phép xây dựng
  Công viên nghĩa trang Bình Định An Viên
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở