Thông báo về việc bán căn hộ chung cư Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 1) - Lần 3. (11-10-2019)
Ngày 10/10/2019 công ty TNHH đầu tư Tân Đại Minh ban hành Thông báo số 15/2019/TB-TĐM về việc bán căn hộ chung cư Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 1) - Lần 3.

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN (11-10-2019)
Sở Xây dựng đăng tải thông báo nội dung điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ mời sơ tuyển Dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) như sau:

Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 9/2019 (03-10-2019)
Thông báo thi sát hạch CCHN đợt 9-2019

Phổ biến Văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng (30-09-2019)
Vừa qua, Sở Xây dựng có tham gia Hội nghị tập huấn, phổ biến Văn bản quy phạm pháp luật do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức tại Đà Nẵng. Nội dung tập huấn có nhiều điểm mới, cần áp dụng trong việc quản lý, thiết kế, thi công xây dựng. Do vậy, Sở Xây dựng xin phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và các cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định được biết và áp dụng các Văn bản quy phạm pháp luật với nội dung cụ thể như sau:

Những điểm mới đáng chú ý trong Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (25-09-2019)
Trong năm 2019, các tỉnh, thành phố bắt buộc phải có bộ phận kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt do các đơn vị cung cấp cho nhân dân,theo từng quý, đồng thời các Viện của Bộ Y tế cũng sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất.
Các tin liên quan:
  Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Thông báo về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư có thang máy trên địa bàn tỉnh Bình Định.
  Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ mua NOXH đợt 3 dự án Nhà ở xã hội – Chung cư Hoàng Văn Thụ.
  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  Thông báo về việc chủ trương bán NOXH cho các đối tượng là bác sĩ, dược sĩ thuộc diện thu hút, ưu đãi và cho các hộ tại các chung cư cũ thuộc diện xóa bỏ.
  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở dự án Nhà ở xã hội Nam Ngân
  Văn bản pháp luật mới ban hành
  Luật Kiến trúc năm 2019
  THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN
  Thông báo về việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 1).
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển