Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 được tổ chức vào các ngày 20, 21, 22 tháng 4 năm 2017 tại Sân vận động Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Khai mạc vào lức 07h30 ngày 21/4/2017).

Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định,kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà làm việc 02A Trần phú, thành phố Quy Nhơn

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017 (20-02-2017)
Ngày 16/02/2017, Giám đốc Sở ký Quyết định số 18/QĐ-SXD ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017.

Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế (03-02-2017)
Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (02-02-2017)
Ngày 09/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.
Các tin liên quan:
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017
  Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị
  Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.
   Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
  Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
  Sắp xếp, tố chức các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.
  Quy định của UBND tỉnh Bình Định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.
  Hội nghị triển khai Đề án 1961
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở