Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định (11-08-2017)
Ngày 09/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm giá trị nhà, đất ở đế tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 394 đưòng Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh (11-08-2017)
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Công nhận Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Công đoàn Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2017-2022. (20-06-2017)
Ngày 05/6/2017, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-CĐVC về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng Bình Định, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 (23-04-2017)
Hội thao truyền thống ngành Xây dựng Bình Định lần thứ VIII - Năm 2017 được tổ chức vào các ngày 20, 21, 22 tháng 4 năm 2017 tại Sân vận động Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Khai mạc vào lức 07h30 ngày 21/4/2017).

Thông báo mời dự thi tuyển Phương án kiến trúc Nhà làm việc 02A Trần Phú, thành phố Quy NHơn (22-02-2017)
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định,kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà làm việc 02A Trần phú, thành phố Quy Nhơn
Các tin liên quan:
  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2017
  Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - kỹ thuật năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
  Hội nghị công chức và người lao động Sở Xây dựng năm 2017
  Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng - năm 2017
  Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị
  Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.
   Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
  Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở