Thủ tướng chỉ đạo triển khai kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp (26-04-2017)
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 475/TTg-KSTT ngày 06/4/2017, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở (03-04-2017)
Ngày 29/3/2017, Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 48/QĐ-SXD về Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở.

Thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng (16-03-2017)
Ngày 15/3/2017, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 38/QĐ-SXD về thành lập Tổ kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng.

Kế hoạch tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017 (07-03-2017)
Ngày 03/3/2017, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 07/KH-SXD về tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2017.

Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (03-03-2017)
Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Các tin liên quan:
  Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
  Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện
  Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động làm việc tại cơ quan Sở Xây dựng
  Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016.
  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Sở Xây dựng.
  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở