Rà soát đơn giản hóa, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (27-05-2019)
Ngày 22/5/2019, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 828/SXD-VP v/v rà soát đơn giản hóa, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (22-04-2019)
Ngày 17/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính Sở Xây dựng năm 2018 (04-12-2018)
Thực hiện Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018;

Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (29-11-2018)
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trê địa bàn tỉnh (20-11-2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ công chính trên địa bàn tỉnh.
Các tin liên quan:
  Đoàn công tác của Bộ Khoa học-Công nghệ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng Bình Định
   Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
  Đơn giản hoá thủ tục hành chính
  Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
  Thông báo về việc bãi bỏ các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
  Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
  Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ (TTHC), xử lý và trả kết quả trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT
  Sở Xây dựng Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển