LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 12-11-2018 đến ngày 18-11-2018)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
12-11-2018
Sáng
8:00 Kiểm tra, giát sát Chi ủy Chi bộ 2
Đoàn kiểm tra của ĐU Sở
Chi ủy CB2 (Nội dung theo đề cương)
Chi ủy Chi bộ 2
Tại Chi bộ 2
7h30; Họp Ban CS SSangr UBND tỉnh
Chủ tịch tỉnh
Các Phòng có liên quan
Lãnh đạo Sở & Phòng có liên quan
Phòng họp A- VP UBND Tỉnh
(Theo Giấy mời)
Chiều
14:00 Kiểm tra, giát sát Chi ủy Chi bộ 4
Đoàn kiểm tra của ĐU Sở
Chi ủy CB4 (Nội dung theo đề cương)
Chi ủy Chi bộ 4
Tại Chi bộ 4
Thứ 3
13-11-2018
Sáng
8:30; Làm việc với UBND huyện Hoài Nhơn về rà soát hộ ngheeof, cận nghèo
Giám đốc Sở ( thành viên BCĐ giảm nghèo)
Sở LĐ-TB-XH, Phòng QL Nhà&TTBĐS, Tổ XDNTM của Sở
Theo Đăng ký của Thành viên BCĐ và GM của UBND huyện
VP UBND huyện Hoài Nhơn
(Phòng QL Nhà đăng ký bằng văn bản với UBND huyện)
8:00 Kiểm tra, giám sát Chi ủy Chi bộ 1
A. Bảo
Chi ủy Chi bộ 1
Chi ủy Chi bộ 1
Phòng họp Sở
Họp về chủ trương lập quy hoạch 12 phường nội thành TPQN
PCT- Phan Cao Thắng
Phòng QH-KT
PGĐ- Lê Đăng Tuấn và Phòng QHKT
Phòng họp 2 Sở Xây dựng
Tham dự nghe các nghị quyết, quy định của Đảng về cán bộ chủ chốt
Ban Tuyên giáo tỉnh
..
PGĐ-TV Bảo
Trường Chính tri tỉnh
Chiều
14:00 Họp liên ngành đề xuất thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về công trình Tổ hợp KGKH
A. Bảo
P.QLXD
Theo GM
Phòng họp Sở
Thứ 4
14-11-2018
Sáng
7h45; Kiểm tra công tác CCHC của Sở
Thứ trưởng Bộ KHCN- T viên Ban CHỉ đạo CCHC C phủ
VP Sở và Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng và đ/c Trinh ( Công nghệ T tin)
Giám đốc Sở & PGĐ Trần V Bảo và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
Hội trường- Sở Xây dưng
10:30 Làm viec voi VIUP
P. PTĐT, QHKT
Dai dien Ban QLDA QH
P. Họp sở
7:30 Hội nghị triển khai quỹ PCTT tỉnh
PCT Trần Châu
a. Tín
08 Nguyễn huệ
8g. Làm việc với Thanh tra Tỉnh về giải quyết tố cáo của công dân
Thanh tra Tỉnh
P QLn
A Tuấn, A Đề, A Trưng
Trụ sở Thanh tra tỉnh
Chiều
14h00; Hội thảo về báo cáo công tác thống kê
Cục thông kê
...
CV Phòng
Phòng họp- Cục thống kê ( đường Tôn Đức Thắng)
14:00 Họp xem xét QH 1/500 DA Bắc cầu Diêu trì
P. QHKT
UBND H. Tuy phước. sở KHĐT, GTVT, TNMT, NNPTNT
P. Họp sở
P. QHKT Chuan bi noi dung bao cao, GM
13:30 UBND Tỉnh làm việc với đoàn KT CCHC của Bộ KHCN
PCT Trần Châu
sở KHCN
a. Bảo, a. Dũng
P. Họp A
Dự Hội nghị BTV tỉnh ủy (nội dung 9)
BTTU
A. Tuấn
VPTU
Theo GM
18 giờ, phối hợp với CA Ghềnh Ráng KT Chung cư Long Thịnh (P/h đến khi hoàn thành)
CA Ghềnh Ráng
CA Ghềnh Ráng
Tổ công tác liên Ngành
Chung cư Long Thịnh
Đè nghị Đ/c Nhựng, Sứu, Hậu nắm kỹ các thông tin
Thứ 5
15-11-2018
Sáng
Hội nghị Ban TV Tỉnh ủy lần thứ 45 (nội dung từ 15 -18)
Bí thư
Các Phòng QHKT,PTĐT
a Tuấn
VP T ủy
THeo GM
Tiếp dân định kỳ UBND tỉnh
PCT-Trần Châu
Ban Tiếp Công dân
Chánh Thanh tra Sở
Trụ sở Tiếp Công dân
8:00 Nghe TCT trường thành đề xuất ý tưởng đầu tư khu DL suối khoáng Hội vân
P. QHKT
UBND PHù cát, sở KHĐT, Du lịch , TNMT, NNPTNT, P. PTĐT, HTKT
P. Họp sở
P. QHKT liên hệ trường thành , chuẩn bị GM
8h, Họp Liên ngành lấy ý kiến dự án Khu tái định cư phía Bắc Công viên khoa học khu vực 2 Ghềnh ráng; Khu tái định cư Mở rộng phía Tây bắc Khu tái định cư Quy Hoà
Võ Thanh Tín
Phòng HTKT
Theo giấy mời
Phòng họp tầng 2
Chiều
13:30 Hội nghị Ban TV Tỉnh ủy lần thứ 45
Bí thư
Các Phòng QHKT, PTĐT, QLXD
a. Tuấn & Phòng có liên quan
VP T ủy
Theo giấy mời
14:00 hop lien nganh gop ý QHCT 1/500 DA Green hill
P. QHKT
sở KHĐT, Du lich, UBND TP quy nhon, sở GTVT, sở NNPTNT, TNMT, chu dau tu
P. Họp sở
Thứ 6
16-11-2018
Sáng
7h30; Dự Đại hội thi đua quyết thắng
Tỉnh đội
.....
Anh Dũng - Chánh VP
Hội trường A- Tỉnh đội
7h30; Họp nghe việc nhận chìm vật chất ở biển của Cty CP Tân Cảng
PCT-Trần Châu
Sở TN-MT
PGĐ VT Tín
Phòng họp A- VP UBND Tỉnh
Di cong tac ngoai tinh
Họi KTSVN
TP HUe
8:00 Hội thảo về Kinh tế xây dựng
Bộ Xây dựng
A. Bảo, P.QLXD
Tp Hồ Chí Minh
8g. Hội thảo lấy ý kiến Phiếu điều tra hài lòng
Viên NCPT Kinh tế
....
CVP
Hội trường Viện
7h30, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo đề xuất về việc cấp giấy phép nhấn chìm ở biển cho công ty CP Tân cảng Quy Nhơn
Trần Châu
Võ Thanh Tín
Phòng họp A, UBND tỉnh
Chiều
14h00; Họp về gia hạn giấy phép khai thác cát địa bàn toàn tỉnh
PCT-Trần Châu
P QLXD&VLXD
Anh Văn - TP dự thay
Phòng họp 3- VPUBND tỉnh
Báo cáo lãnh đạo tỉnh lãnh đạo Sở đi học
Thứ 7
17-11-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
18-11-2018
Sáng
Chiều
 
 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển