LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 17-09-2018 đến ngày 23-09-2018)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
17-09-2018
Sáng
7:30, họp đối thoại với công dân.
PCTTT Phan Cao Thắng
Các đơn vị liên quan
Đặng Thành Trưng.
28 đường Nguyễn Trãi, thành phố Quy Nhơn
Chiều
14h, Họp Liên ngành Thẩm định Dự án HTKT Khu Đô thị Long Vân
Võ Thanh Tín
Phòng HTKT
Theo giấy mời
Phòng họp tầng 2
14g. Họp xử lý vi phạm về thuê nhà SHNN tại Chung cư 08 Trần Bình trọng
A. Tuấn
Thanh tra, P QLN, TTPTN
Thanh tra, QLN, TTPTN,Pháp chế
P họp 2 SXD
14:00 Họp đề xuất Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-Ctr/TU ngày 24/8/2018 của TU
A. Bảo
Văn phòng
Chánh TTra, Văn phòng, lãng đạo các phòng QLXD, QHKT, KTKT, PTĐT, QLN
Phòng họp Sở
Các phòng N/c các văn bản 16-Ctr/TU, 5338/UBND-TH, 1150/SKHĐT-KTN để đề xuất
Thứ 3
18-09-2018
Sáng
7:30 UB tỉnh họp thông qua các Đồ án QHCT 1/500 chỉnh trang Khu vực ngã 3 ông Thọ, Khu C Cụm CN Nhơn Bình và Khu nghĩa trang Cải táng Quy Hoà
PCT Phan Cao Thắng
Ban GPMB
PGĐ- Lê Đăng Tuấn
Phòng họp A
Theo GM
8:00 Dự buổi kiểm tra của Bí thư tỉnh uỷ tại Khu lấn biển Mũi Tấn
BTTU, PCT Trần Châu
P.QHKT
PGĐ-TV Bảo
Hiện trường
Theo GM TU
Chiều
14h, Họp Liên ngành Thẩm định Dự án HTKT Khu Dân cư Đông Bắc Phước Hoà
Võ Thanh Tín
Phòng HTKT
Theo giấy mời
Phòng họp tầng 2
14:00 UB tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ TNMT về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ TNMT
PCT Trần Châu
P.QLXD, P.QHKT, Ban QLDA QH
PGĐ-TV Bảo
Phòng họp A
14g. Họp BCĐ chống thất thu NSNN
PCT. Phan Cao Thắng
A. Tuấn
P Họp 4
Thứ 4
19-09-2018
Sáng
8:00 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Ngân hàng nhà nước tỉnh
A. Bảo
P.QLXD
P.QLXD
Ngân hàng nhà nước tỉnh
7h30; Họp HĐ GPMB dự án đường trục Khu Kinh tế
PCT- Phan Cao Thắng
Ban GPMB
PGĐ- Lê Đăng Tuấn
Phòng họp 4- VPUBND tỉnh
9:00, công bố Kết luận thanh tra
Đặng Thành Trưng
Đoàn thanh tra
Theo giấy mời
UBND huyện Hoài Ân
Hiệp chuẩn bị nội dung, biên bản.
Chiều
14:00 Họp Hồi đồng xét cấp chứng chỉ năng lực tổ chức
A. Bảo
P.QLXD
Thành viên Hội đồng
Phòng họp Sở
14:00 UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của UB Tài chính - Ngân sách Quốc Hội
PCT Phan Cao Thắng
Lãnh đạo Sở
Phòng họp A
Thứ 5
20-09-2018
Sáng
7G30. Họp giải quyết vướng mắc khu vực để lồng bè khai thác thuỷ sản tại KV 1 phường Ghềnh Ráng
PCT Phan Cao Thắng
Sở TN-MT
PGĐ- Lê Đăng Tuấn, Phòng PPTĐT
Phòng họp 4
điều chỉnh theo GM chính thức của UB
8h00; Họp thống nhất việc tổng kết VB số 502-CV/TU ngày 23/7/18 của BTV TU ( theo VB số 1035/SKHĐT-TH)
Giám đốc Sở
Lãnh đạo Sở và Trưởng các Phòng
Lãnh đạo Sở & Tất cả trưởng các Phòng
Phòng họp 1- Sở Xây dưng
Chiều
13:30 UBND Tinh lam viec vơi tap đoàn intercontinental và anpha nam
ct Hồ quốc Dũng
P. PTĐT, qhkt
GĐ,
P. Họp A
13h30, Dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên Phòng
Phan Cao Thắng
Võ Thanh Tín
Hội Trường BCHBĐBP
Thứ 6
21-09-2018
Sáng
7:30 Họp Hội đồng cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cho cá nhân
A. Bảo
P.QLXD
Thành viên Hội đồng
Phòng họp Sở
7g30. Tham gia góp ý phương án kiến trúc Hội trường Thành uỷ Quy Nhơn
BTV Thành uỷ
PQHKT
A Tuấn, p qhkt
P họp B. Thành uỷ QN
8h, Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào “ Toàn dân Đk Xây dựng đời sống văn hoá”
Hồ Quốc Dũng vã Nguyễn Tuấn Thanh
Võ Thanh Tín
Toà nhà Vietel
Chiều
14h00; Giao lưu- chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ quan văn hóa
PCT- Nguyễn Tuấn Thanh
Sở VHTT
Chánh Văn phòng
Hội trường A- Tỉnh đội
14:00 Họp Đảng ủy SXD tháng 9
BTĐU
ĐUV
thành phần
P. Họp sở
Thùy chuẩn bị nội dung phổ biến , chỉ đạo. Mời đại diện Đảng ủy khối
Thứ 7
22-09-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
23-09-2018
Sáng
Chiều
 
 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển