LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 15-01-2018 đến ngày 21-01-2018)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
15-01-2018
Sáng
8:30 Làm việc với Viện Quy hoach Đô thị và Nông thôn
A. Tiêu
P.HTKT liên quan đến dự án QH Điều chỉnh CTR
A. Bảo, A. Tín, P.HTKT
Phòng họp Sở
9:00 Lam viec voi UBND H. Hoai nhon
Thanh tra va P. QHKT
Thanh tra so, P. QHKT, Doi 1 Thanh tra, P. quan li do thi
vp UBND Huyen
Chiều
14:00 Họp Hội đồng cấp CC năng lực
A. Bảo
P.QLXD
Thành viên Hội đồng
Phòng họp Sở
16:30 Dự lễ ký kết Hợp đồng tài trợ Khu giáo dục kỹ năng sống Qutward Bound Việt Nam
PCT Nguyễn Tuấn Thanh
A. Tiêu - GĐ
KS Sài Gòn - Quy Nhơn
Thứ 3
16-01-2018
Sáng
8:00, Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra 2017 và triển khai nhiệm vụ thanh tra 2018.
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.
Tổng Thanh tra Chính phủ
Đặng Thành Trưng
Phòng họp VNPT, 33 đường Nguyễn Trãi, TP. Quy Nhơn.
Dự Hội nghị tổng kết Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng
Hà Nội
7:30 Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
BTTU
P. PTĐT và QHKT
A Tuấn
VPTU
1. Đồ án QHPK đô thị KHGD Quy Hòa (P PTĐT và TTQH chuẩn bị) 2. Đồ án QHPK KV Tây Bắc TP Quy Nhơn (P PTĐT và TTQH chuẩn bị) 3. Đồ án QHCT chỉnh trang đô thị kv 01 Ngô Mây Quy Nhơn (P QHKT và TTQH chuản bị)
Chiều
14:00 Làm việc với Đoàn công tác WB về dự án Vệ sinh môi trường GĐ 2
PCT Phan Cao Thắng
A. Tín
Phòng họp A
14:00 Nghe UBND thành phố Quy Nhơn BC Đề án tổ chức hoạt động VH-NT trên tuyến đường NTT
PCT Nguyễn Tuấn Thanh
A Khánh dự thay
Phòng họp 5
13g30. Báo cáo BTV Tỉnh ủy
BTTU
P QHKT
A Tuấn và PQHKT
VPTU
4. Đồ án điều chỉnh QHPK Tây ADV đối với KV Đại học Quy Nhơn 5. Phương án kiến trúc 35 Nguyễn Huệ 6. Điều chỉnh QHCT Hoàng Gia resort
Thứ 4
17-01-2018
Sáng
8:00 Dự Hội nghị trực tuyến ngành LĐ-TB-XH triển khai nhiệm vụ năm 2018
Bộ LĐ TB XH
A. Tuấn
Phòng họp A - UB tỉnh
Chiều
14:00 Họp liên ngành xem xét Đơn giá tận thu đất dọc tuyến đường Ngô Mây nối dài
A. Bảo
P.QLXD liên hệ trước các ngành liên quan chuẩn bị nội dung
Theo GM, P, HTKT
Phòng họp Sở
Tạm hoãn chờ đi thực địa với Sở TNMT
Thứ 5
18-01-2018
Sáng
8:00 Kiểm tra tiến độ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu của P.QLXD&VL
A. Bảo
Các bộ phận có liên quan
Toàn bộ phòng
Phòng họp Sở
Anh Duy đôn đốc
Chiều
13:30 Dự Hội nghị tổng kết của Ban quản lý KKT 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018
PCT Phan Cao Thắng
Giám đốc Sở
KS Thanh Bình
14:00 Kiểm tra thực địa khu vực khai thác đất dọc tuyến đường Ngô Mây nối dài
Sở TNMT
A. Bảo, P.QLXD
Hiện trường
VP chuẩn bị xe
14h, Cuộc họp liên ngành bàn biện pháp và đề xuất phương án thoát nước cho khu vực 2 phường Ghềnh Ráng theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Võ Thanh Tín
Phòng HTKT
Theo giấy mời
Phòng họp tầng 2
Thứ 6
19-01-2018
Sáng
7:30 Hội nghị triển khai công tác ngành Xây dựng 2018
VP
theo gm và toàn thể CBCC sở
KS. Hoang Yen
VP chuân bị nội dung và hậu cần
Chiều
14h00; Họp Ban BT và các đồng chí nguyên công tác tại Sở qua các thời kỳ để thu thập thông tin bổ sung kỷ yếu
Giám đốc Sở và A. Bảo
Ban Biên tập
Theo Giấy mời
Phòng họp 2-VP Sở
Thứ 7
20-01-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
21-01-2018
Sáng
Chiều
 
 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở