LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 14-10-2019 đến ngày 20-10-2019)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
14-10-2019
Sáng
Kiểm tra Nhà xưởng theo QĐ 285 ngày 30/9/2019 của GĐ Sở
Tổ kiểm tra
Thanh tra
Ban QL KKT và địa phương
TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và Tây Sơn
Anh Tới chuẩn bị hồ sơ.
Chiều
14h, Họp Liên Ngành lấy ý kiến về BCNCKT dự án Tuyên đường trục Đông -Tây kết nối với đương Tây Tỉnh
Võ Thanh Tín
Phòng HTKT
Theo giấy mời
Phòng họp tầng 2
13:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện NQ TW5 Khóa IX về Kinh tế tập thể
PCT Phan Cao Thắng
A. Bảo
Phòng họp A
Thứ 3
15-10-2019
Sáng
8g. Họp hướng dẫn UBND Tp Quy Nhơn và các đơn vị liên quan việc bầu lại Ban quản trị CC Long Thịnh và Simona
A Tuấn
P QLN-PTĐT
Theo GM
P họp 1
Chiều
14h, Họp Liên Ngành lấy ý kiến về BCNCKT dự án Đường Ngô Mây kéo dài
Võ Thanh Tín
Phòng HTKT
Theo giấy mời
Phòng họp tầng 2
14:00 Họp bàn việc đề xuất Cục di sản thỏa thuật QH khu danh thắng Đồi Ghềnh Ráng
Sở VH TT
Phòng chuyên môn
A. Tuấn
Sở VH TT
Anh Tuấn trao đổi với A. Chánh GĐ Sở VH TT để chuẩn bị nội dung
Thứ 4
16-10-2019
Sáng
8g. Dự đoàn giám sát của HĐND tỉnh về cấp GCN QSDĐ
Ban Pháp chế
A Thiện dự thay a Tuấn
UBND H. Hoài Nhơn
8g. Dự Hội thảo về hành lang bảo vệ bờ biển (1 ngày)
Sở TNMT
A Tuấn
Sở TNMT
7:30 Hội nghị Tổng kết 10 năm MTTQVN tỉnh tham gia phong trào XD NTM
BTV MTTQVN tỉnh
A. Bảo
KS Thanh Bình
Chiều
13:30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 9 tháng ATGT và KH các tháng còn lại
PCT Nguyễn Tuấn Thanh
A. Tín
Phòng họp A
14:00 Họp Hội đồng cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức
A. Bảo
P.QLXD
Thành viên Hội đồng
Phòng họp Sở
P.QLXD chuẩn bị GM
Thứ 5
17-10-2019
Sáng
8g30. Họp bàn công tác triển khai lập QH tỉnh Bình ĐỊnh
Lãnh đạo Sở KHĐT
A. Tuấn
Sở KHĐT
Chiều
14g. Lấy ý kiến các sở về việc xây dựng Đề án XD cơ sở dữ liệu GIS ngành XD
A Tuấn
P QLN-PTĐT
Theo GM
P Họp 1
Thứ 6
18-10-2019
Sáng
8g. Dự họp giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Ban Pháp chế
A. Tuấn
Sở TNMT
8:00 Hội nghị lấy ý kiến góp ý các Thông tư BXD thực hiện NĐ 68/2019/NĐ-CP
A. Bảo
P.QLXD
Theo GM
Hội trường Sở XD
Đại biểu dự kiến 80 người đầy đủ các thành phần liên quan.
Chiều
14g. Họp giải quyết vướng mắc bồi thường khách sạn Bình Dương
LĐ sở TNMT
P QLN+PTĐT
A Tuấn
Sở TNMT
Thứ 7
19-10-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
20-10-2019
Sáng
Chiều
 
 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển