LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 23-10-2017 đến ngày 29-10-2017)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
23-10-2017
Sáng
9:00 Giao ban LĐ sở
thanh vien du hop
L. Đạo, CVP
P. Họp sở
8h, Họp liên ngành đề xuất cơ chế và phương án đầu tư hệ thống cấp nước cho P. Nhơn Hoà, An Nhơn
Võ Thanh Tín
P. HTKT
Theo giấy mời
Phòng họp tầng 3
Chiều
14g. Họp liên ngành hướng dãn cđt đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở công nhân Vạn Phát
A. Tuấn.
P QLN
Theo GM
P họp 1. Sxd.
BCS đảng UBND tỉnh hop
BT BCS
a. Tín, a Tuấn
P. Họp A
theo nội dung
Thứ 3
24-10-2017
Sáng
BCS đảng UBND tỉnh hop
BT BCS
P. Họp A
Chiều
14:00 Nghe pa QHĐC quy hoa va thao luan
P. QHKT
a, Bao, a. Tuan, a. Tin, P, HTKT, P. PTĐT
P. Họp sở
14:00 Nghe và gop y du thao CT phát triển đô thị toàn tỉnh
P. PTĐT
lãnh đạo sở, P. QHKT, P. HTKT
P. Họp sở
Thứ 4
25-10-2017
Sáng
Cung cấp thông tin, đánh giá tài nguyên đất đai
Đoàn Công tac Tổ cục QL đất đai
Phòng QHKT, HTKT, QLN&TTBĐS, PTĐT, QLXD&VLXD VP
PG Sở- Trần Viết Bảo và các Phòng nêu trên và VP Sở
Phòng họp 1- Sở Xây dựng
Các phòng chuyên môn chuản bị nội dung theo chức năng quản lý của Phòng đề làm việc với Đoàn
Ban thường vụ tỉnh ủy họp (ca ngay)
BTTU
Lãnh đạo sở ( tùy theo chương trình)
VPTU
Chiều
Thứ 5
26-10-2017
Sáng
BTV Tinh uy hop
Lãnh đạo sở ( tùy theo chương trình)
VPTU
Chiều
Thứ 6
27-10-2017
Sáng
Họp L. Đạo sở đánh giá việc chỉ đạo điều hành trong năm 2017- thao luan cac định hướng, nhiệm vụ , giải pháp lớn cho năm 2018
CVP
L. Đạo sở, CTT, CVP, Các trưởng phòng, giam đốc 2 trung tam
P. Họp sở
Chiều
Hop tien do giai phong MB Bac Ha thanh
PCT Trần Châu
a. Tuấn
P. Họp 4
Thứ 7
28-10-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-10-2017
Sáng
Chiều
 
 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở