LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 20-03-2017 đến ngày 26-03-2017)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
20-03-2017
Sáng
7:30; Họp G quyết vướng mắc Dự án năng lượng sạch tại huyên Phù Mỹ
Chủ tịch tỉnh
Sở KH-ĐT
Giám đốc Sở
Phòng họp 1- VPUBND tỉnh
Chiều
15:30 nghe va cho y Kien de an Xd co so du liệu Qh va ptdt
P. Qhkt
L. Đao so., các p chuyen món, Cv quan tri mang va Luu tru, Lđao Vp so
P. Họp so
14:00, Hội nghị Ban TV tỉnh ủy
Bí thư
Theo Giấy mời ( nếu có)
L đạo Sở
VP Tỉnh ủy
14:00 họp cong tác to chuc
Vp va thanh tra
L. Đạo so, ct tra Cvp, đại diện công đoàn, ban thanh tra nhan dan, đại diện chi uy 3, đại diện Đảng bộ
P.hop so
Thứ 3
21-03-2017
Sáng
9:00 Họp Hội đồng GPMB dự án đường trục KKT Nhơn Hội
PCT Phan Cao Thắng
A. Tín
Phòng họp A
Theo GM
7:30 Họp nghe BC tiến độ xây dựng HTKT tại các Khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất 2017
CT Hồ Quốc Dũng
Trung tâm PT quỹ đất
A. Bảo
Phòng họp A
7:30; Họp G quyết vướng mắc GPMB dự án tuyến QL 19
PCT- Phan Cao Thắng
Ban GPMB tỉnh
Anh Đề- Trưởng phòng QL Nhà
Phòng họp 4- VPUBND tỉnh
8:00, Công khai tài sản thu nhập, họp trực báo tháng 3/2017, sinh hoạt chi bộ 3, lấy ý kiến về quy hoạch lãnh đạo Sở GĐ 2020-2025)
Đặng Thành Trưng
Nguyên, công chức Thanh tra, đảng viên chi bộ
CBCC Thanh tra Sở
Hội trường tầng 3
CBCC chuẩ bị bản Kê Khai tài sản thu nhập cá nhân
8h, Họp thảm định đồ án Hoàn Văn Thụ nối dài
PGĐ- Vó Thanh Tín
Tư vấn
Theo Giấy mời
Phòng họp 1- Sở Xây dựng
Chiều
14:00; Họp góp ý Đề án thành lập Phòng PT đô thị và thống nhất Quy định chức năng nhiệm vụ VP sở các Phòng thuộc Sở, Chuyển đổi vị trí công tác
VPS rà soát báo cáo đề xuất và các phòng chuyên môn
L đạo Sở, các trưởng phòng, CVP, PVP, CTtra
Phòng họp Sở
16:00 Nghe báo cáo tổ chức xét cấp chứng chỉ năng lực doanh nghiệp
A. Bảo
P.QLXD
Mời A. Tiêu và a. Dũng tham dự
Phòng họp Sở
14h,Họp tổ thẩm định gía Bồi thường GPMB tỉnh
Võ Thanh Tín
Sở TNMT
Anh Đề dự thay
14h, Họp Liên ngành thẩm định dự án HTKT Khu dân cư KV6 Phường Nhơn Bình
Võ Thanh Tín
Phòng HTKT
Theo giấy mời và P.QHKT cử người tham dự
Phòng họp tầng 2
Thứ 4
22-03-2017
Sáng
8:30 Kiểm tra việc tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại Cửa Tam Quan
A. Bảo
P.QLXD, Chủ dự án
Theo GM
Tại hiện trường
Mời Sở NN&PTNT, TNMT, GT, UBND huyện HN, UBND xã TQB, CĐT VP chuẩn bị xe
8 giờ 00, Kiểm tra đội Thanh tra Xây dựng số 1 và cơ sở vật chất
Đặng Thành Trưng
Đội Thanh Xây dựng số 1, Liêm, Quốc.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Liêm, Quốc.
Văn phòng Đội và thực tế
Liêm, Quốc chuẩn bị nội dung và biên bản làm việc
7:30 Nghe BC các dự án GPMB do Ban GPMB thực hiện
CT Hồ Quốc Dũng
A. Tín
Phòng họp A
7h30, Họp UBND tỉnh nghe tiến đọ giải phóng MB các dự án do Ban GPMB tỉnh thực hiện
Hồ Quốc Dũng
Võ Thanh Tín
Phòng họp A, UBND tỉnh
Chiều
Họp BCS UBND tỉnh
Chủ tịch tỉnh
Theo Giấy mời ( nếu có)
L đạo Sở
Phòng họp A- VPUBND tỉnh
14:00, Kiểm tra Thanh tra Xây dựng số Đội 2 và cơp sở vật chất
Đặng Thành Trưng
Đội Thanh Xây dựng số 2, Liêm, Quốc.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Liêm, Quốc.
Văn phòng Đội và thực tế
Liêm, Quốc chuẩn bị nội dung và biên bản
Thứ 5
23-03-2017
Sáng
Thong qua ý tưởng quy họah Khu Quy Hòa
Giám đốc Sở
Công ty tư vấn
Theo Giấy mời
Phòng họp 1- Sở Xây dựng
Phòng QLQH-KT chuẩn bị Giấy mời
8:00,Kiểm tra Đội Thanh tra Xây dựng số 3 và cơ sở vật chất
Đặng Thành Trưng
Đội Thanh Xây dựng số 3, Liêm, Quốc.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Liêm, Quốc.
Văn phòng Đội và thực tế
Liêm, QUóc chuẩn bị nội dung và biên bản
10h, Làm việc với viện Năng Lượng Bộ công thương
Võ Thanh Tín
Phòng HTKT và P.QHKT
Phòng HTKT và P.QHKT và Viện Năng Lượng
Phòng họp tầng 2
Chiều
Họp nghe BC đề xuất quy mô, lộ trình đầu tư thiết bị Trung tâm Hội nghị tỉnh
CT Hồ Quốc Dũng
Ban QLDADD-CN
PGĐ-Bảo & Phòng QLXD
Phòng họp A
Sở Du lịch báo cáo về đề cương, dự toán QH du lịch phía Bắc tỉnh
PCT- Nguyên Tuấn Thanh
Sở Du lịch
Giám đốc Sở
Phòng họp 4- VPUBND tỉnh
14:00, Kiểm tra Thanh tra Xây dựng số Đội 4 và cơ sở vạt chất
Đặng Thành Trưng
Đội Thanh Xây dựng số 4, Liêm, Quốc.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Liêm, Quốc.
Văn phòng Đội và thực tế
Liêm, Quốc chuẩn bị nội dung và biên bản
14h, Họp bàn về giá Bán sỉ nước sạch của Công ty Senco và điều chỉnh giá nước máy.
Võ Thanh Tín và Võ Hữu Thiện
Sở Tài Chính
Thứ 6
24-03-2017
Sáng
8h,00; Tổ chức Lế ra mắt Đội Tự quản cơ quan Sở xây dựng
Giám đốc Sở
VP Sở
CC, Nhân viên Sở và theo Giấy mời
Hội trường tầng 3, Sở Xây dựng
VP phát Giấy mời
9h30; Lấy ý kiến quy hoạch lãnh đạo sở GĐ 2020-2025 và Công khai thu nhập, tài sản lãnh đạo Sở và công chức Khối Văn phòng Sở
Giám đốc Sở
VP Sở và Thanh tra
Lãnh đạo Sở và Công chức Khối Văn phòng Sở. Mời tham dự Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn tahnh niên Sở, Chi ủy Chi bộ 1.
Hội trường tầng 3, Sở Xây dựng
Chiều
14:00 tham dinh , lấy ý kiến các ngành đồ án Qhpk doc bo Bien h. hoài nhon
P.qhkt
L.đạo so, p.qhkt, p.htkt, thành phần dự họp
P. Họp so
14:00, Kiểm tra Thanh tra Xây dựng số Đội 5 và cơ sở vật chất
Đặng Thành Trưng
Đội Thanh Xây dựng số 5, Liêm, Quốc.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Liêm, Quốc.
Văn phòng Đội và thực tế
Liêm, Quốc chuẩn bị nội dung và biên bản.
14 giờ 00, họp thống nhất việc điều chuyển, bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
Giám đốc
P.QLN
Sở TN&MT, Sở TTTT và các đơn vị liên quan
Phòng họp 1, Sở Xây dựng
14h, Họp Uỷ Viên BCH Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh.
Liên hiệp các hội khoa học tỉnh
Võ Thanh Tín
472 Trần Hưng Đạo
Thứ 7
25-03-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-03-2017
Sáng
Chiều
 
 
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở