Danh sách Từ ngày Đến ngày
  Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định31-10-201611-11-2016
  Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thử nghiệm chuyên ngành Xây dựng.26-04-201630-04-2016
  Góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/20013/TT-BXD ngày 30/10/2013 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 05-04-201615-04-2016
  Góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/20013/TT-BXD ngày 08/02/2013 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị04-04-201614-04-2016
  Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/20013/TT-BXD ngày 08/02/2013 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị04-04-201614-04-2016
  Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình01-12-201531-12-2015
  Góp ý dự thảoThông tư quy định chi tiết về phân cấp xây dựng công trình và hướng dẫn áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình09-12-201531-12-2015
  Góp ý dự thảoThông tư quy định chi tiết về phân cấp xây dựng công trình và hướng dẫn áp dụng cấp công trình trong quan rlys hoạt động đầu tư xây dựng công trình09-12-201531-12-2015
  Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về Hợp đồng EPC. Nội dung góp gửi về Sở Xây dựng, địa chỉ email:qlxd@sxd.binhdinh.gov.vn01-11-201530-12-2015
  Mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc Nhà làm việc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Định06-10-201514-10-2015
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở