Tìm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 676/QĐ-UBND 08/03/2023 Phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, thương mại - dịch vụ phía Tây Bàu Hồ, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
52 440/QĐ-UBND 20/02/2023 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy bê tông thương phẩm tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
53 4908/QĐ-UBND 30/08/2022 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Tây Bình năm 2020
54 4922/QĐ-UBND 20/07/2022 điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ
55 10/QĐ-UBND 03/01/2023 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điều chỉnh, mở rộng Cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, huyện Hoài Ân
56 103/QĐ-UBND 10/01/2023 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ thuộc dự án Khu chung cư Thịnh Phát - Thịnh Phát Tower, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn
57 38/QĐ-UBND 06/01/2023 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Đô thị Canh Vinh, huyện Vân Canh đến năm 2035
58 91/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 91/2022/QĐ-UBND - 29/12/2022] Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
59 10335/QĐ-UBND 27/12/2022 10335/QĐ-UBND - 06/12/2022] V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ
60 4451/QĐ-UBND 27/12/2022 4451/QĐ-UBND - 27/12/2022] Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
61 4450/QĐ-UBND 27/12/2022 4450/QĐ-UBND - 27/12/2022] Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
62 4292/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định số 4292/QĐ-UBND ngày 20/12/2022về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội (Phân khu 4), Khu kinh tế Nhơn Hội
63 4124/QĐ-UBND 08/12/2022 4124/QĐ-UBND - 08/12/2022] Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
64 930/QĐ-BXD 18/10/2022 Quyết định số 930/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030"
65 737/QĐ-BXD 05/09/2022 737/QĐ-BXD - 05/09/2022] Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thốg cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng
66 71/2022/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định 71/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022] Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020
67 63/2022/QĐ-UBND 19/09/2022 63/2022/QĐ-UBND - 19/09/2022] Bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng
68 61/2022/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 16/09/2022] Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh dân tỉnh
69 52/2022/QĐ-UBND 17/08/2022 Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định
70 35/2022/QĐ-UBND 25/07/2022 QĐ 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐsố 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản l
71 30/QĐ-UBND 20/06/2022 30/QĐ-UBND - 20/06/2022] Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, NLĐ lập thành tích xuất sắc ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29 th
72 69/2022/QĐ-UBND 26/10/2022 QĐ 69/2022/QĐ-UBND - 26/10/2022] Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu
73 4412/QĐ-UBND 26/12/2022 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
74 4251/QĐ-UBND 16/12/2022 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn
75 4209/QĐ-UBND 14/12/2022 Phê duyệt nhiệm vụ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến hàng lâm sản tại Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão, huyện An Lão
76 3453/QĐ-UBND 22/06/2022 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại thị trấn Phú Phong năm 2020
77 3993/QĐ-UBND 30/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất ở số 5 tại khu A4 thuộc Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
78 3992/QĐ-UBND 30/11/2022 Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu ĐƠ5 thuộc đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình, phục vụ dự án Quốc lộ 19
79 3404/QĐ-UBND 19/10/2022 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cải táng mồ mả trên địa bàn xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước phục vụ dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân
80 910/QĐ-BXD 18/10/2022 Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam
81 3199/QĐ-UBND 03/10/2022 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát
82 4942/QĐ-UBND 21/07/2022 điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ
83 4921/QĐ-UBND 20/07/2022 điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ
84 1729/QĐ-UBND 31/05/2022 đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2
85 1728/QĐ-UBND 31/05/2022 đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1
86 2350/QĐ-UBND 20/04/2022 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 1 số tuyến đường trên địa bàn TP Quy Nhơn
87 18460/QĐ-UBND 15/11/2022 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (Điểm tái định cư vị trí 1, vị trí 2)
88 3446/QĐ-UBND 24/10/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoài Ân đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
89 3380/QĐ-UBND 17/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu CC1 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (Đợt 1)
90 3374/QĐ-UBND 17/10/2022 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến lâm sản Phước Trí tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
91 3402/QĐ-UBND 19/10/2022 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại Cụm công nghiệp Phước An, xã Phước An, huyện Tuy Phước
92 2503/QĐ-UBND 10/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035
93 3298/QĐ-UBND 10/10/2022 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy may Lê Hoàng tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
94 3108/QĐ-UBND 23/09/2022 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2035
95 2841/QĐ-UBND 31/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCXD đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035
96 2618/QĐ-UBND 16/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở thuộc QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 đường Hoa Lư (nối dài), thành phố Quy Nhơn và khai thác quỹ đất hai bên đường
97 2491/QĐ-UBND 10/08/2022 Phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 Xưởng sơ chế gỗ Nhân Hoàng Phát tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
98 2234/QĐ-UBND 19/07/2022 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát
99 2235/QĐ-UBND 19/07/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Cát Hanh, huyện Phù Cát
100 1253/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/04/2022] Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập301
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm288
  • Hôm nay28,263
  • Tháng hiện tại28,263
  • Tổng lượt truy cập17,143,375
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây