Tìm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 3453/QĐ-UBND 22/06/2022 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại thị trấn Phú Phong năm 2020
102 3993/QĐ-UBND 30/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất ở số 5 tại khu A4 thuộc Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
103 3992/QĐ-UBND 30/11/2022 Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu ĐƠ5 thuộc đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Đê Đông - Nhơn Bình, phục vụ dự án Quốc lộ 19
104 3404/QĐ-UBND 19/10/2022 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cải táng mồ mả trên địa bàn xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước phục vụ dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân
105 910/QĐ-BXD 18/10/2022 Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam
106 3199/QĐ-UBND 03/10/2022 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát
107 4942/QĐ-UBND 21/07/2022 điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ
108 4921/QĐ-UBND 20/07/2022 điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ
109 1729/QĐ-UBND 31/05/2022 đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2
110 1728/QĐ-UBND 31/05/2022 đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1
111 2350/QĐ-UBND 20/04/2022 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 1 số tuyến đường trên địa bàn TP Quy Nhơn
112 18460/QĐ-UBND 15/11/2022 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (Điểm tái định cư vị trí 1, vị trí 2)
113 3446/QĐ-UBND 24/10/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoài Ân đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
114 3380/QĐ-UBND 17/10/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu CC1 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (Đợt 1)
115 3374/QĐ-UBND 17/10/2022 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến lâm sản Phước Trí tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
116 3402/QĐ-UBND 19/10/2022 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại Cụm công nghiệp Phước An, xã Phước An, huyện Tuy Phước
117 2503/QĐ-UBND 10/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035
118 3298/QĐ-UBND 10/10/2022 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy may Lê Hoàng tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
119 3108/QĐ-UBND 23/09/2022 Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2035
120 2841/QĐ-UBND 31/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCXD đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035
121 2618/QĐ-UBND 16/08/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở thuộc QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 đường Hoa Lư (nối dài), thành phố Quy Nhơn và khai thác quỹ đất hai bên đường
122 2491/QĐ-UBND 10/08/2022 Phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 Xưởng sơ chế gỗ Nhân Hoàng Phát tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
123 2234/QĐ-UBND 19/07/2022 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát
124 2235/QĐ-UBND 19/07/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Cát Hanh, huyện Phù Cát
125 1253/QĐ-UBND 18/04/2022 Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/04/2022] Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định
126 766/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
127 41a/QĐ-BXD 28/01/2022 Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
128 28/QĐ-BXD 20/01/2022 Quyết định số 28/QĐ-BXD ngày 20/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.
129 1685/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định 1685/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu LK2 và LK6 thuộc Đồ án QHC tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, TP QN
130 1515/QĐ-UBND 13/05/2022 Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu A5.1 thuộc đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, TP QN
131 1339/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu OLK-01 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn
132 1255/QĐ-UBND 19/04/2022 Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Tây Cát Tiến, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
133 1236/QĐ-UBND 15/04/2022 Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nhơn Thành 2, thị xã An Nhơn
134 2172/QĐ-UBND 12/07/2022 Phê duyệt NV QHCT tỷ lệ 1/500 Khu cải táng mồ mả trên địa bàn xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước phục vụ dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân
135 2350/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 20/04/2022] v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 1 số tuyến đường trên địa bàn TP Quy Nhơn
136 3453/QĐ-UBND 22/06/2022 Quyết định 3453/QĐ-UBND ngày 22/06/2022] phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại thị trấn Phú Phong năm 2020
137 1998/QĐ-UBND 23/06/2022 Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 23/06/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHPK tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn
138 1997/QĐ-UBND 23/06/2022 Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 23/06/2022 Phê duyệt đồ án QHCT XD tỷ lệ 1/500 Mở rộng cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Nhà thờ Nhơn Mỹ tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn
139 1972/QĐ-UBND 21/06/2022 Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 21/06/2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT XD tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Quy Nhơn
140 1785/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 06/06/2022] Phê duyệt nhiệm vụ QHCT XD tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Bãi Bàng Bé, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
141 1784/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh QHCT XD tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Diêm Tiêu, Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
142 1783/QĐ-UBND 06/07/2022 Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh QHCT XD tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ
143 1782/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 Phê duyệt nhiệm vụ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
144 1729/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 31/05/2022] Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ QHCT XD tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2
145 1728/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 31/05/2022 Phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ QHCT XD tỷ lệ 1/500 Nhà máy điện gió Nhơn Hội - Giai đoạn 1
146 1713/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 31/05/2022 Phê duyệt QHCT XD tỷ lệ 1/500 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Dõng Hòa, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn
147 1212/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 Phê duyệt QHCT XD tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
148 88/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Phê duyệt QHCT XD tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tại lô B4 và B5, Cụm công nghiệp Gò Cầy, huyện Tây Sơn
149 30/QĐ-UBND 20/06/2022 30/QĐ-UBND - 20/06/2022 Sửa đổi, BS một số điều QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CCVC và NLĐ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ BH kèm theo QĐ 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014
150 03/2022/QĐ-TTg 18/02/2022 Quyết định 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về Tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập337
  • Máy chủ tìm kiếm232
  • Khách viếng thăm105
  • Hôm nay21,098
  • Tháng hiện tại147,453
  • Tổng lượt truy cập25,288,894
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây