Tìm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
351 61/2019/QĐ-UBND 16/12/2019 Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mã trên địa bàn tỉnh Bình Định
352 4799/QĐ-UBND 23/12/2019 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định
353 879/QĐ-UBND 25/10/2019 Công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chí đô thị loại IV
354 4635/QĐ-UBND 12/12/2019 công bố Danh mục TTHC lĩnh vực sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
355 1640/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất số 56 đường Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn
356 1740/QĐ-UBND 24/05/2019 Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp NHơn Tân, Tx An NHơn
357 1739/QĐ-UBND 27/05/2019 Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà xưởng gia công sản xuất hàng may mặc tại xã phước Hiệp huyện Tuy Phước
358 1781/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép phường Ghềnh Ráng Tp Quy NHhơn
359 1775/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn cát Tiến - Đề Gi
360 1774/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn cát Tiến - Đề
361 1773/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn cát Tiến - Đề Gi
362 1579/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch đồ án: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035
363 1782/QĐ-UBND 29/05/2019 Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn
364 1802/QĐ-UBND 30/05/2019 Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí chuyển đổi Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng BÌnh Định thành Cty cổ phần
365 1835/QĐ-UBND 04/06/2019 Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình Tp Quy Nhơn
366 1835/QĐ-UBND 04/06/2019 Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình Tp Quy Nhơn
367 1833/QĐ-UBND 04/06/2019 Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đấtsố 72B đường Tây Sơn, Tp Quy Nhơn
368 1671/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch Hòn Khô
369 1613/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định số 1613/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 04 thuôc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
370 1860/QĐ-UBND 06/06/2019 Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu Phương Linh tại xã Phước Mỹ Tp Quy Nhơn
371 1858/QĐ-UBND 06/06/2019 Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Condotel ( căn hộ khách sạn) Kim Cúc, phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn
372 1927/QĐ-UBND 10/06/2019 Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn
373 1941/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/500khu vực Thành Hoàng Đế, Tx An NHơn tỉnh Bình Định
374 1929/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ngói theo công nghệ lò tuy nen tại xã hoài Thanh Tây, huyện Hoài NHơn
375 1928/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cải táng Quy Hòa, khu vực 2 phường Ghềnh Ráng, Tp Quy NHơn
376 1970/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đầm Thị Nại
377 1943/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Long Vân ( khu A2) phường Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn
378 1976/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án quy hoạch điều chỉnh 1/2000 các điểm du lịch - dịch vụ dọc tuyến đường Quy NHơn - Sông Cầu Tp Quy Nhơn
379 2018/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án : Mở rộng trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
380 2002/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài ( điểm số 1) tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát
381 2013/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất số 06 đường Trần Câo Vân, Tp Quy Nhơn
382 2045/QĐ-UBND 19/06/2019 Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đàu tư phát triển đô thị tại phân khu số 2 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
383 25/2019/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về lập thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
384 4305/QĐ-UBND 08/07/2019 Quyết định 4305/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CT: các khu đất, rẻo đất xen kẽ trong khu dân cư, P.Nhơn Bình
385 2495/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về Thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyế định số 4787/QĐ-UBND tỉnh
386 2493/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực hoạt động sản xuất tại cảng cá Quy Nhơn tại phường Hải Cảng Tp Quy Nhơn
387 2486/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Viện đào tạo Hàng không Bamboo, Airways
388 2510/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khy đất tại số 319,321,323,325 đường Trần Hưng Đạo, tp Quy Nhơn
389 2580/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, Tp Quy Nhơn
390 2597/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi
391 2588/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyêt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, Tp Quy Nhơn
392 2626/QĐ-UBND 30/07/2019 Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 2 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
393 4928/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách người có công được hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa b
394 2658/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn
395 2703/QĐ-UBND 08/02/2019 Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch núi Xuân Vân, phường ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn ( phân khu A)
396 2702/QĐ-UBND 08/02/2019 Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp Quy Nhơn
397 2700/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định 2700/QĐ-UBND 02/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035
398 2711/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, huyện Phù Cát
399 2783/QĐ-UBND 12/08/2019 Quyết điịnh số 2783/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng bệnh viện Mắt Bình Định
400 2805/QĐ-UBND 13/08/2019 Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng bệnh viện Mắt Bình Định
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập311
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm301
  • Hôm nay31,559
  • Tháng hiện tại31,559
  • Tổng lượt truy cập17,146,671
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây