Tìm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
401 1970/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đầm Thị Nại
402 1943/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Long Vân ( khu A2) phường Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn
403 1976/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án quy hoạch điều chỉnh 1/2000 các điểm du lịch - dịch vụ dọc tuyến đường Quy NHơn - Sông Cầu Tp Quy Nhơn
404 2018/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án : Mở rộng trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
405 2002/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài ( điểm số 1) tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát
406 2013/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất số 06 đường Trần Câo Vân, Tp Quy Nhơn
407 2045/QĐ-UBND 19/06/2019 Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đàu tư phát triển đô thị tại phân khu số 2 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
408 25/2019/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về lập thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
409 4305/QĐ-UBND 08/07/2019 Quyết định 4305/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CT: các khu đất, rẻo đất xen kẽ trong khu dân cư, P.Nhơn Bình
410 2495/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về Thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyế định số 4787/QĐ-UBND tỉnh
411 2493/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực hoạt động sản xuất tại cảng cá Quy Nhơn tại phường Hải Cảng Tp Quy Nhơn
412 2486/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Viện đào tạo Hàng không Bamboo, Airways
413 2510/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khy đất tại số 319,321,323,325 đường Trần Hưng Đạo, tp Quy Nhơn
414 2580/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, Tp Quy Nhơn
415 2597/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi
416 2588/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyêt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, Tp Quy Nhơn
417 2626/QĐ-UBND 30/07/2019 Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 2 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
418 4928/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách người có công được hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa b
419 2658/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn
420 2703/QĐ-UBND 08/02/2019 Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch núi Xuân Vân, phường ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn ( phân khu A)
421 2702/QĐ-UBND 08/02/2019 Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp Quy Nhơn
422 2700/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định 2700/QĐ-UBND 02/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035
423 2711/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, huyện Phù Cát
424 2783/QĐ-UBND 12/08/2019 Quyết điịnh số 2783/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng bệnh viện Mắt Bình Định
425 2805/QĐ-UBND 13/08/2019 Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng bệnh viện Mắt Bình Định
426 2819/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ( ĐT 639) đoạn C
427 2818/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn
428 2879/QĐ-UBND 16/08/2019 Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá làm VLXD TT trong " báo cáo thăm dò khoáng sản đá làm VLXD TT tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định của Cty Cp Xây dựng 47
429 2873/QĐ-UBND 16/08/2019 Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà ở từ nguồn tài trợ của ngân hàng thương mại
430 2860/QĐ-UBND 16/08/2019 Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề cương chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh BÌnh Định giai đoạn 2020-2025
431 2934/QĐ-UBND 21/08/2019 Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án ĐTXD dự án; đường kết nối giữa QL 1cũ và QL 1 mới tại km 1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn
432 2922/QĐ-UBND 21/08/2019 Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: TMS Lxury HoteL Quy Nhơn Beach
433 2933/QĐ-UBND 21/08/2019 Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch lưạ chọn nhà thầu lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn, tỉnh BÌnh Định
434 2930/QĐ-UBND 22/08/2019 Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu TĐC 01 và 02 thuộc khu đô thị Du lịch - văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, Tp Quy Nhơn
435 1571/QĐ-UBND 14/05/2019 Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035
436 1602/QĐ-UBND 14/05/2019 Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng Khu du lịch Casa Marina Resort, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
437 1552/QĐ-UBND 13/05/2019 Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại heo giống công nghệ cao New Hope Bình Định, xã Bình Nghi Tây Sơn
438 1528/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất mở rộng nhà máy chế biến lâm sản của Cty CP Công nghệ gỗ Đại Thành, Tp Quy NHơn
439 1523/QĐ-UBND 07/05/2019 Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ phân lô quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành và các dự án khác l
440 1514/QĐ-UBND 06/05/2019 Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất số 56, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn
441 1489/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Mũi Tấn, thành phố Quy Nhơn
442 1483/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1, tuyến du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến
443 1474/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công Nghiệp Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn
444 16/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế
445 1164/QĐ-UBND 05/04/2019 Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về Chấp thuận đầu tư Dự án: Nhà ở chung cư cao tầng Hồ sinh thái đầm Đống Đa (Phu Tai Residense)
446 1165/QĐ-UBND 05/04/2019 Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về Chấp thuận đầu tư dự án: Khu chung cư nhà N4 thuộc Khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn
447 1099/QĐ-UBND 04/04/2019 Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBNd tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất số 10, đường Đào Duy Từ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn
448 879/QĐ-UBND 09/03/2019 Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về Thu hồi Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB xây dựng dự án Khu du lịch số 5 thuộc tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu, tại phường Ghềnh Ráng, thành
449 820/QĐ-UBND 15/03/2019 Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vui chơi giải trí Tini Dream - Đầm Thị Nại
450 817/QĐ-UBND 15/03/2019 Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quỹ đất khu vực hai bên đường Điên Biên Phủ nối dài ( khu A1 và A1m) phường Nhơn Bình, Tp Quy NHơn
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập354
  • Máy chủ tìm kiếm286
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay24,374
  • Tháng hiện tại150,729
  • Tổng lượt truy cập25,292,170
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây