Tìm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
251 1781/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép phường Ghềnh Ráng Tp Quy NHhơn
252 1775/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn cát Tiến - Đề Gi
253 1774/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn cát Tiến - Đề Gi
254 1773/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn cát Tiến - Đề Gi
255 1579/QĐ-UBND 28/05/2019 Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch đồ án: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035
256 1782/QĐ-UBND 29/05/2019 Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn
257 1802/QĐ-UBND 30/05/2019 Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí chuyển đổi Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng BÌnh Định thành Cty cổ phần
258 1835/QĐ-UBND 04/06/2019 Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình Tp Quy Nhơn
259 1835/QĐ-UBND 04/06/2019 Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu TĐC Đê Đông - Nhơn Bình Tp Quy Nhơn
260 1833/QĐ-UBND 04/06/2019 Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đấtsố 72B đường Tây Sơn, Tp Quy Nhơn
261 1671/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch Hòn Khô
262 1613/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định số 1613/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 04 thuôc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
263 1860/QĐ-UBND 06/06/2019 Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng xăng dầu Phương Linh tại xã Phước Mỹ Tp Quy Nhơn
264 1858/QĐ-UBND 06/06/2019 Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Condotel ( căn hộ khách sạn) Kim Cúc, phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn
265 1927/QĐ-UBND 10/06/2019 Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn
266 1941/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/500khu vực Thành Hoàng Đế, Tx An NHơn tỉnh Bình Định
267 1929/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ngói theo công nghệ lò tuy nen tại xã hoài Thanh Tây, huyện Hoài NHơn
268 1928/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cải táng Quy Hòa, khu vực 2 phường Ghềnh Ráng, Tp Quy NHơn
269 1970/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đầm Thị Nại
270 1943/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Long Vân ( khu A2) phường Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn
271 1976/QĐ-UBND 14/06/2019 Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án quy hoạch điều chỉnh 1/2000 các điểm du lịch - dịch vụ dọc tuyến đường Quy NHơn - Sông Cầu Tp Quy Nhơn
272 2018/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án : Mở rộng trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
273 2002/QĐ-UBND 17/06/2019 Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quỹ đất dọc đường trục khu kinh tế nối dài ( điểm số 1) tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát
274 2013/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất số 06 đường Trần Câo Vân, Tp Quy Nhơn
275 2045/QĐ-UBND 19/06/2019 Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đàu tư phát triển đô thị tại phân khu số 2 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
276 25/2019/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về lập thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
277 2495/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về Thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyế định số 4787/QĐ-UBND tỉnh
278 2493/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực hoạt động sản xuất tại cảng cá Quy Nhơn tại phường Hải Cảng Tp Quy Nhơn
279 2486/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Viện đào tạo Hàng không Bamboo, Airways
280 2510/QĐ-UBND 23/07/2019 Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khy đất tại số 319,321,323,325 đường Trần Hưng Đạo, tp Quy Nhơn
281 2580/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, Tp Quy Nhơn
282 2597/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi
283 2588/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyêt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh, Tp Quy Nhơn
284 2626/QĐ-UBND 30/07/2019 Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư phát triển đô thị tại phân khu số 2 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
285 4928/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 4928/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách người có công được hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố, đợt 1 năm 2019
286 2658/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn
287 2703/QĐ-UBND 08/02/2019 Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch núi Xuân Vân, phường ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn ( phân khu A)
288 2702/QĐ-UBND 08/02/2019 Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp Quy Nhơn
289 2700/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định 2700/QĐ-UBND 02/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035
290 2711/QĐ-UBND 27/09/2019 Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, huyện Phù Cát
291 2783/QĐ-UBND 12/08/2019 Quyết điịnh số 2783/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng bệnh viện Mắt Bình Định
292 2805/QĐ-UBND 13/08/2019 Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng bệnh viện Mắt Bình Định
293 2819/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm tái định cư thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển ( ĐT 639) đoạn Cát Tiến-Đề Gi
294 2818/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, Tp Quy Nhơn
295 2879/QĐ-UBND 16/08/2019 Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá làm VLXD TT trong " báo cáo thăm dò khoáng sản đá làm VLXD TT tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định của Cty Cp Xây dựng 47
296 2873/QĐ-UBND 16/08/2019 Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà ở từ nguồn tài trợ của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
297 2934/QĐ-UBND 21/08/2019 Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án ĐTXD dự án; đường kết nối giữa QL 1cũ và QL 1 mới tại km 1145+540 trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn
298 2922/QĐ-UBND 21/08/2019 Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: TMS Lxury HoteL Quy Nhơn Beach
299 2933/QĐ-UBND 21/08/2019 Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch lưạ chọn nhà thầu lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn, tỉnh BÌnh Định
300 2930/QĐ-UBND 22/08/2019 Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu TĐC 01 và 02 thuộc khu đô thị Du lịch - văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, Tp Quy Nhơn
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập186
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm168
  • Hôm nay24,593
  • Tháng hiện tại24,593
  • Tổng lượt truy cập17,139,705
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây