Giải pháp mềm dẻo cho hệ thống thoát nước chống ngập trong đồ án Quy hoạch thoát nước thành phố Quy Nhơn có tính đến biến đổi khí hậu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 01/12/2016.(06-12-2016)

Các yếu tố bất định từ quá trình đô thị hóa, nước biển dâng, lún nền, lũ thượng nguồn và mưa bão là 05 nguyên nhân cơ bản thách thức nhiều đô thị trên thế giới trong việc giải quyết bài toán chống ngập cho hiện tại và tương lai (Bất định trong trường hợp này được hiểu là không thể lượng hóa được các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến ngập lụt để có giải pháp tối ưu).


Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW của BCH Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.(02-12-2016)

Sáng ngày 02/12/2016, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)(28-11-2016)

Ngày 14/11/2016, Đảng ủy Sở ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Công bố Kết luận về việc kiểm tra quy hoạch, đầu tư xây dựng tại các Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A, quốc lộ 19(25-11-2016)

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016. Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định đã ban hành Quyết định thanh tra số 115/QĐ-SXD ngày 28/9/2016. Xét Báo cáo kết quả kiểm tra ngày 18/11/2016 của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận số 08/KL-SXD ngày 23/11/2016 về việc kiểm tra quy hoạch, đầu tư xây dựng tại các Khu tái định cư phục ...


Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân(23-11-2016)

Ngày 16/11/2016, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 136/QĐ-SXD v/v thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; hành vi vi phạm trật tự xây dựng và trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Gặp gỡ các nhà khoa học tại Bình Định
      Tin chuyên ngành
Công bố Kết luận về việc kiểm tra quy hoạch, đầu tư xây dựng tại các Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A, quốc lộ 19 (25-11-2016)
Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2016. Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định đã ban hành Quyết định thanh tra số 115/QĐ-SXD ngày 28/9/2016. Xét Báo
  Đường dây nóng tiếp nhận tiếp nhận thông tin phản ảnh kiến nghị của tổ chức và công dân (23-11-2016)

  Xác lập sở hữu toàn dân đối với nhà số 611B đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn (02-11-2016)

  Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân (31-10-2016)

  Bộ Kế hoạch đầu tư đã có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công và các Nghị định liên quan (24-10-2016)
 
      Tin tổng hợp
Sự đồng hóa và bản sắc - Bài toán trong thiết kế đô thị  (21-11-2016)
Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá là quá trình mà mọi quốc gia đều trải qua khi chuyển mình từ một xã hội truyền thống sang hiện đại. Xây dựng và phát triển đô thị là một trong những việc
  Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. (21-09-2016)

   Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21-09-2016)

  Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng (16-09-2016)

  Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn (18-08-2016)
      Cải cách hành chính
Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng (23-11-2016)
Ngày 23/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4297/QĐ-UBND v/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
  Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (21-11-2016)

  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện (31-10-2016)

  Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động làm việc tại cơ quan Sở Xây dựng (21-10-2016)

  Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016. (01-07-2016)
 
      Hoạt động Đảng,Đoàn thể
Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW của BCH Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. (02-12-2016)
Sáng ngày 02/12/2016, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) (28-11-2016)

  Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Sở Xây dựng (27-09-2016)

  Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. (19-08-2016)

  Tuyên truyền nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (17-08-2016)
QUY HOẠCH KIẾN TRÚCHạ tầng kỹ thuậtQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGNhà công sở và thị trường BĐSTHANH TRA PHÁP CHẾVẬT LIỆU - XÂY DỰNG
 • Ý kiến chỉ đạo,điều hành
 • Phản hồi ý kiến
 • Khen thưởng - Xử phạt
 • Tuyên truyền hướng dẫn pháp luật ngành
 • Chế độ - Chính sách
Phổ biến Luật Thống kê và các Nghị định hướng dẫn thi hành (31-10-2016)
Ngày 23/11/2015, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13.

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành (11-07-2016)
Ngày 01/7/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Thông tư 22/2016/TT-BXD v/v bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   
Các tin liên quan:
  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. (22-06-2016)

  Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (09-03-2016)

  Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng (09-03-2016)

  Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ (09-03-2016)

Hướng dẫn chế độ nhà ở đối với các cụ Lão thành cách mạng - người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (14-11-2016)
Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1512/SXD-QLN, ngày 09/11/2016 về trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Tài, địa chỉ thôn Diễn Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hướng dẫn thực hiện mức lương mới (27-06-2016)
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

   
 • Hoi xay dung Binh Dinh
 • Quoc hoi Viet Nam
 • Chinh phu
 • Bộ Xây Dựng
 • Trang thong tin chi dao dieu hanh cua ubnd tinh
 • Dang uy khoi
 • Hoi dong nhan dan tinh Binh Dinh
 • Công báo Bình Định
 • Bình Định portal
 • Hội kiến trúc sư VN
 • Tạp chí kiến trúc VN
 • Bao Binh Dinh
 • Tạp chí nhà đẹp
 • Hoi kien truc su Binh Dinh
 • Thông báo
 • Văn bản mới

-  Danh sách tổ chức hành nghề Công chứng và bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Nội dung chi tiết

- Hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến các hoạt động PCCC, CNCH. Nội dung chi tiết

- Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2016. Nội dung chi tiết

- Thông báo số 5 về việc tổ chức Hội thảo toàn quốc lần thứ 29 về kết cấu và công nghiệp xây dựng. Nội dung chi tiết

- Các Dự án nhà ở xã hội kêu gọi đầu tư theo Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh bình định giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định. Nội dung chi tiết 

- Mời tổ chức, cá nhân, nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư  tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Bình Định. Nội dung chi tiết 

- Mời tổ chức, cá nhân tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư  trên địa bàn tỉnh . Nội dung chi tiết

- Mời các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thii Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X, 2016-2017 . Nội dung chi tiết

- Thông báo thời gian phát sóng dự kiến chuyên mục “Công dân hỏi-Giám đốc trả lời” trong Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Nội dung tải tại đây.

- Công bố bộ câu hỏi trăc nghiệm thí điểm phục vụ sách hạch cấp chứng chỉ hành nghề và phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Tải nội dung tại đây

- Tham gia giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chi tiết tại đây

- Thông báo thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Tải nội dung

-  Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhânlực do chính phủ Nhật Bản tài trợ JDS 2016. Nội dung chi tiết

- Tham gia Cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình - thể lệ Cuộc thi đính kèm.

Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT--TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức"Bản sao y bản chính theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 4234/QĐ-UBND ngyaf 18/11/2016 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức"Bản sao y bản chính theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức"Bản sao y bản chính theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 136/QĐ-SXD ngày 16/11/2016 của Sở Xây dựng về việc Thành lập Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; hành vi vi phạm trật tự xây dựng và trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Quyết định số 5180/UBND-KT ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định

Quyết định số 3919/QĐ-UBNDBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Thông báo số 336/TB-SXD ngày 01/11/2016 của Bộ Xây dựng Về việc công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thủ tục hành chính
Lịch công tác
Văn phòng điện tử idesk
Hộp thư điện tử
vpđt
Chuyên mục dan hỏi Giám đốc Sở trả lời
Đường dây nóng Sở Xây dựng
Dịch vụ hành chính công Sở Xây dựng
Đánh giá mức độ hài lòng
Công bố hệ thống quản lý chất lượng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
Quy chuẩn quốc gia tiêu chuẩn ngành
Hướng dẫn về thủ tục đầu nước ngoài Eregulation
Danh sách cá nhân được cấp CCHN
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề XD
Hệ thống sát hạch hành nghề hoạt động XD thí điểm
Năng lực hoạt động xây dựng
Năng lực hoạt động phòng thí nghiệm
Công bố hợp quy VLXD
Thông báo giá VLXD
Đơn giá Xây Dựng tinh Bình Định
Chỉ số giá xây dựng Bình Định đơn giá tổng hợp
Biểu mẫu thống kê báo cáo
Dieu chinh quy hoach do thi
Dự án nhà ở,phát triển đô thị và HTKT
Thông tin các dự án, hạng mụcChương tình nghiên cứu, đề tài khoa học
  Video
  Liên kết hữu ích
 Bao Binh Dinh
  Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 1346709
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 056.3822882 - Fax : 056.3822882 - Email: soxd@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN VIẾT BẢO,P.Giám đốc Sở