Tìm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3303/QĐ-UBND 06/09/2023 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
2 3302/QĐ-UBND 06/09/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại lô B7 của Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
3 3197/QĐ-UBND 28/08/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Tây Bắc thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035
4 3134/QĐ-UBND 22/08/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
5 3169/QĐ-UBND 24/08/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
6 2933/QĐ-UBND 08/08/2023 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên sáng tạo TMA Quy Nhơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn
7 26/2023/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định 26/2023/QĐ-UBND ngày 23/05/2023] Ban hành Quy định tiêu chí, thủ tục xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 2972/QĐ-UBND 11/08/2023 V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân đến năm 2035
9 3655/UBND-KT 07/06/2023 Công bố 3655/UBND-KT ngày 07/6/2023 Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023
10 3654//UBND-KT 07/06/2023 Công bố 3654//UBND-KT ngày 07/6/2023 về Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023
11 1996/QĐ-UBND 07/06/2023 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh
12 2406/QĐ-UBND 04/07/2023 V/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn
13 2422/QĐ-UBND 04/07/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
14 2047/QĐ-UBND 09/06/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch, ngói Takao tại Cụm công nghiệp Gò Cầy,
xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
15 2037/QĐ-UBND 07/06/2023 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite tại Cụm công nghiệp Bình Nghi
16 2423/QĐ-UBND 04/07/2023 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch, ngói Takao tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
17 2312/QĐ-UBND 26/06/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
18 2086/QĐ-UBND - 12/06/2023 12/06/2023 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nuôi trồng và nhân giống đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và các loại nấm quý hiếm, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
19 1521/QĐ-UBND 05/05/2023 Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 3), Khu kinh tế Nhơn Hội
20 1865/QĐ-UBND 26/05/2023 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm dừng nghỉ và siêu thị Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
21 151/TB-UBND 14/05/2023 Thông báo 151/TB-UBND ngày 14/05/2023] Về việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027”
22 177/TB-UBND 26/05/2023 Thông báo số 177/TB-UBND ngày 26/05/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh
23 57/QĐ-BCĐCCHC 23/05/2023 Quyết định số 57/QĐ-BCĐCCHC ngày 23/05/2023] Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bình Định
24 21/2023/QĐ-UBND 15/06/2023 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày14/05/2023 Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
25 2085/QĐ-UBND 12/06/2023 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Xưởng sản xuất bàn ghế đan mây tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
26 1933/QĐ-UBND 01/06/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - Du lịch - Văn hoá - Thể thao hồ Phú Hoà, thành phố Quy Nhơn
27 1808/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
28 1811/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm số 2 (2-1), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
29 522/QĐ-UBND 24/02/2023 Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2023
30 19/QĐ-UBND 27/05/2023 Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023] giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh
31 5869/QĐ-UBND 27/05/2023 Quyết định 5869/QĐ-UBND ngày 19/04/2023] Về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu phố 2, phường Tam Quan
32 1587/QĐ-UBND 27/05/2023 Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 31/03/2023] v/v phê duyệt Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Không gian du lịch biển Bãi Trước xã Nhơn Châu
33 1420/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 28/04/2023] Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Cửa Biển, Khu kinh tế Nhơn Hội
34 1407/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định 1407/QĐ-UBND ngày 27/04/2023] Phê duyệt nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu nuôi trồng và nhân giống đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và các loại nấm quý hiếm tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
35 1405/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định 1405/QĐ-UBND ngày 27/04/2023 Phê duyệt nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Xưởng sản xuất bàn ghế đan mây tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
36 1404/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định 1404/QĐ-UBND ngày 27/04/2023] Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn
37 1306/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 21/04/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Bãi đỗ xe khu vực sườn núi Phương Mai, xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn), Khu kinh tế Nhơn Hội
38 1272/QĐ-UBND 20/03/2023 Quyết định 1272/QĐ-UBND ngày 20/03/2023 v/v phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Phước Mỹ
39 1085/QĐ-UBND 07/04/2023 Quyết định1085/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 Phê duyệt nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ Tekcom Central tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
40 1056/QĐ-UBND 06/04/2023 Quyết định 1056/QĐ-UBND ngày 06/04/2023] Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
41 989/QĐ-UBND 03/04/2023 Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 03/04/2023] Về việc phê duyệt điều chỉnh QH bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Cửu Lợi thuộc phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn
42 939/QĐ-UBND 28/03/2023 Quyết định 939/QĐ-UBND ngày 28/03/2023] Phê duyệt Nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu vui chơi giải trí đầm Thị Nại, Khu kinh tế Nhơn Hội
43 694/QĐ-UBND 09/03/2023 694/QĐ-UBND - 09/03/2023] Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh
44 646/QĐ-UBND 06/03/2023 Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 06/03/2023] Phê duyệt điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước
45 552/QĐ-UBND 27/02/2023 552/QĐ-UBND ngày 27/02/2023] Phê duyệt nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu và mầm non tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
46 258/QĐ-UBND 30/01/2023 258/QĐ-UBND - 30/01/2023] Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
47 242/QĐ-UBND 19/01/2023 242/QĐ-UBND - 19/01/2023] Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất B1-62 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
48 264/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định 264/QĐ-UBND -ngày 31/01/2023] Phê duyệt kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan thuộc UBND; UBND các huyện, thị xã, TP và một số cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh
49 12/2023/QĐ-UBND 31/03/2023 12/2023/QĐ-UBND - 31/03/2023] Quy định một số mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định
50 02/2023/TT-BX 03/03/2023 Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng: Hướn
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập348
  • Máy chủ tìm kiếm286
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay25,675
  • Tháng hiện tại152,030
  • Tổng lượt truy cập25,293,471
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây