Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 9935/QĐ-UBND 08/07/2024 V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Quảng trường trung tâm khu vực đô thị Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn
2 2382/QĐ-UBND 02/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.
3 2243/QĐ-UBND 24/06/2024 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi gà trứng – hậu bị, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn
4 2053/QĐ-UBND 10/06/2024 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn
5 8000/QĐ-UBND 05/06/2024 V.v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Bồng Sơn - Hoài Nhơn
6 7906/QĐ-UBND 04/06/2024 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Hoài Thanh Tây - Hoài Nhơn
7 17/2024/QĐ-UBND 03/06/2024 V/v ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 7798/QĐ-UBND 03/06/2024 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị Tam Quan - Hoài Nhơn
9 1959/QĐ-UBND - 02/06/2024 02/06/2024 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và hoàn thiện sản phẩm gỗ nội thất Phước Thành, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
10 1959/QĐ-UBND 02/06/2024 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và hoàn thiện sản phẩm gỗ nội thất Phước Thành, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
11 7192/QĐ-UBND 24/05/2024 V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Châu, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn
12 76/QĐ-BCĐ 21/05/2024 Quyết định số 76/QĐ-BCĐ ngày 21/05/2024 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định
13 1775/QĐ-UBND 20/05/2024 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi gà trứng – hậu bị, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn
14 16/CT-TTg 20/05/2024 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 v/v Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp
15 1631/QĐ-UBND 09/05/2024 V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ đến năm 2035
16 48/2024/NĐ-CP 09/05/2024 Nghị định 48/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về sửa đổi NĐ 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
17 1175/QĐ-UBND 06/05/2024 V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã An Toàn, huyện An Lão đến năm 2035
18 01/2024/TT-BXD 06/05/2024 Thông tư số 01/2024/TT-BXD ngày 06/5/2024 của Bộ Xây dựng: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng
19 1536/QĐ-UBND 03/05/2024 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trại heo giống cụ kỵ công nghệ cao Thagrico Bình Định tại thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát
20 1541/QĐ-UBND 03/05/2024 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035
21 2152/QĐ-UBND 03/05/2024 Quyết định 2152/QĐ-UBND ngày 03/05/2024 Về việc phê duyệt danh sách số hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện Hoài Ân đến năm 2025
22 13/2024/QĐ-UBND 03/05/2024 Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 03/05/2024] Quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Định
23 1534/QĐ-UBND 02/05/2024 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm San Hà Bình Định tại thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát
24 12/2024/QĐ-UBND 02/05/2024 Quyết định 12/2024/QĐ-UBND ngày 02/05/2024 Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
25 1495/QĐ-UBND 26/04/2024 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2035
26 1494/QĐ-UBND 26/04/2024 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ đến năm 2035
27 1459/QĐ-UBND 25/04/2024 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.
28 1481/QĐ-UBND 25/04/2024 Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Thành Phát
29 1478/QĐ-UBND 25/04/2024 Quyết định số1478/QĐ-UBND ngày 25/04/2024 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An tại phườnã An Nhơn (Tiến độ thực hiện phân khu 1)
30 1403/QĐ-UBND 22/04/2024 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn
31 320/QĐ-BXD 16/04/2024 Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 16/04/2024 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024"
32 321/QĐ-BXD 16/04/2024 Quyết định số 321/QĐ-BXD ngày 16/04/2024 của Bộ Xây dựng về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023
33 1301/QĐ-UBND 15/04/2024 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Trường Chính trị tỉnh Bình Định tại phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn.
34 1237/QĐ-UBND 08/04/2024 Quyết định 1237/QĐ-UBND ngày 08/04/2024 UBND tỉnh Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
35 1220/QĐ-UBND 06/04/2024 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch một số lô đất ở tại khu LK2 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
36 1196/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 05/04/2024] Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh
37 1196/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh
38 1155/QĐ-UBND 04/04/2024 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Vân Canh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
39 1174/QĐ-UBND 04/04/2024 Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 04/04/2024 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1)
40 1016/QĐ-UBND 28/03/2024 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện An Lão đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
41 971/QĐ-UBND 26/03/2024 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoài Ân đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
42 920/QĐ-UBND 20/03/2024 Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 Công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh
43 875/QĐ-UBND 15/03/2024 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
44 865/QĐ-UBND 15/03/2024 Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software
45 834/QĐ-UBND 13/03/2024 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
46 167/QĐ-BXD 13/03/2024 Quyết định số 167/QĐ-BXD ngày 13/03/2024 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023
47 167/QĐ-BXD 13/03/2024 Quyết định số 167/QĐ-BXD ngày 13/03/2024 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023
48 157/QĐ-BXD 08/03/2024 Quyết định số 157/QĐ-BXD ngày 08/03/2024 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
49 754/QĐ-UBND 07/03/2024 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn
50 528/QĐ-UBND 07/02/2024 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ Tekcom Central tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập755
  • Máy chủ tìm kiếm142
  • Khách viếng thăm613
  • Hôm nay173,284
  • Tháng hiện tại3,518,764
  • Tổng lượt truy cập48,163,875
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây