Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3302/QĐ-UBND 06/09/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại lô B7 của Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
2 3303/QĐ-UBND 06/09/2023 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
3 3197/QĐ-UBND 28/08/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Tây Bắc thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035
4 3169/QĐ-UBND 24/08/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung Như Ý tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
5 3134/QĐ-UBND 22/08/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
6 2972/QĐ-UBND 11/08/2023 V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân đến năm 2035
7 2933/QĐ-UBND 08/08/2023 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên sáng tạo TMA Quy Nhơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn
8 722/QĐ-BXD 13/07/2023 Quyết định số 722/QĐ-BXD ngày 13/07/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023 - 2025
9 2423/QĐ-UBND 04/07/2023 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch, ngói Takao tại Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
10 2422/QĐ-UBND 04/07/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
11 2406/QĐ-UBND 04/07/2023 V/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn
12 04/2023/TT-BXD 30/06/2023 Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
13 2312/QĐ-UBND 26/06/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
14 35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
15 21/2023/QĐ-UBND 15/06/2023 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày14/05/2023 Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023
16 2085/QĐ-UBND 12/06/2023 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Xưởng sản xuất bàn ghế đan mây tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
17 2086/QĐ-UBND - 12/06/2023 12/06/2023 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nuôi trồng và nhân giống đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và các loại nấm quý hiếm, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
18 2047/QĐ-UBND 09/06/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy gạch, ngói Takao tại Cụm công nghiệp Gò Cầy,
xã Bình Thành, huyện Tây Sơn
19 2037/QĐ-UBND 07/06/2023 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite tại Cụm công nghiệp Bình Nghi
20 1996/QĐ-UBND 07/06/2023 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh
21 3654//UBND-KT 07/06/2023 Công bố 3654//UBND-KT ngày 07/6/2023 về Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023
22 3655/UBND-KT 07/06/2023 Công bố 3655/UBND-KT ngày 07/6/2023 Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023
23 1933/QĐ-UBND 01/06/2023 V/v phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - Du lịch - Văn hoá - Thể thao hồ Phú Hoà, thành phố Quy Nhơn
24 2245/BXD-KTXD 01/06/2023 Công văn 2245/BXD-KTXD ngày 01/6/2023 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn áp dụng định mức công tác vận chuyển đất bằng ô to tự đổ
25 1587/QĐ-UBND 27/05/2023 Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 31/03/2023] v/v phê duyệt Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Không gian du lịch biển Bãi Trước xã Nhơn Châu
26 5869/QĐ-UBND 27/05/2023 Quyết định 5869/QĐ-UBND ngày 19/04/2023] Về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu phố 2, phường Tam Quan
27 19/QĐ-UBND 27/05/2023 Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023] giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh
28 177/TB-UBND 26/05/2023 Thông báo số 177/TB-UBND ngày 26/05/2023 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh
29 1865/QĐ-UBND 26/05/2023 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm dừng nghỉ và siêu thị Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
30 1811/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm số 2 (2-1), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
31 1808/QĐ-UBND 24/05/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
32 57/QĐ-BCĐCCHC 23/05/2023 Quyết định số 57/QĐ-BCĐCCHC ngày 23/05/2023] Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bình Định
33 26/2023/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định 26/2023/QĐ-UBND ngày 23/05/2023] Ban hành Quy định tiêu chí, thủ tục xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 1889/BXD-GĐ 20/05/2023 công văn số 1889/BXD-GĐ ngày 15/05/2023] Về kế hoạch tổ chức Tuần lễ
35 67/BC-UBND 20/05/2023 67/BC-UBND - 29/04/2023] Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trong giai đoạn 2020-2023
36 151/TB-UBND 14/05/2023 Thông báo 151/TB-UBND ngày 14/05/2023] Về việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027”
37 1553/QĐ-UBND 10/05/2023 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn
38 1506/QĐ-UBND 08/05/2023 Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh
39 1536/QĐ-UBND 07/05/2023 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Mỹ đến năm 2035
40 1521/QĐ-UBND 05/05/2023 Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch Nhơn Hội (Phân khu 3), Khu kinh tế Nhơn Hội
41 1490/QĐ-UBND 04/05/2023 V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị Cát Tiến, huyện Phù Cát đến năm 2035
42 1420/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định 1420/QĐ-UBND ngày 28/04/2023] Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Cửa Biển, Khu kinh tế Nhơn Hội
43 03/2023/TT-BXD 28/04/2023 Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/04/2023 của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm...
44 1404/QĐ-UBND 27/04/2023 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
45 1404/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định 1404/QĐ-UBND ngày 27/04/2023] Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn
46 1405/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định 1405/QĐ-UBND ngày 27/04/2023 Phê duyệt nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Xưởng sản xuất bàn ghế đan mây tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
47 1407/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định 1407/QĐ-UBND ngày 27/04/2023] Phê duyệt nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Khu nuôi trồng và nhân giống đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và các loại nấm quý hiếm tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
48 1306/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định 1306/QĐ-UBND ngày 21/04/2023 Phê duyệt Nhiệm vụ QHCTXD tỷ lệ 1/500 Bãi đỗ xe khu vực sườn núi Phương Mai, xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn), Khu kinh tế Nhơn Hội
49 1258/QĐ-UBND 19/04/2023 1258/QĐ-UBND - 19/04/2023] Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trong diện tích đầu tư xây dựng công trình Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2) tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh
50 1180/QĐ-UBND 13/04/2023 V/v phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập270
  • Máy chủ tìm kiếm173
  • Khách viếng thăm97
  • Hôm nay35,790
  • Tháng hiện tại1,750,972
  • Tổng lượt truy cập24,702,613
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây