Tìm kiếm
STT Tên File đính kèm
1 Thông báo giá VLXD tháng 01-2024
2 Thông báo giá VLXD tháng 12-2023
3 Thông báo giá VLXD tháng 11-2023
4 Thông báo giá VLXD tháng 10-2023
5 Thông báo giá VLXD tháng 9-2023
6 Thông báo giá VLXD tháng 8-2023
7 Thông báo giá VLXD tháng 7-2023
8 Thông báo giá VLXD tháng 6-2023
9 Thông báo giá VLXD tháng 5-2023
10 Thông báo giá VLXD tháng 5-2023 (từ ngày 01 đến ngày 15/5/2023)
11 Thông báo giá VLXD tháng 4-2023
12 Thông báo giá VLXD tháng 3-2023
13 Thông báo giá VLXD tháng 2-2023
14 Thông báo giá VLXD tháng 01-2023
15 Thông báo giá VLXD tháng 12-2022
16 Thông báo giá VLXD tháng 11-2022
17 Thông báo giá VLXD tháng 10-2022
18 Thông báo giá VLXD tháng 9-2022
19 Thông báo giá VLXD tháng 8-2022
20 Thông báo số 159/TB-XD-TC ngày 02/4/2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính hướng dẫn áp dụng giát đất cấp phối đồi
21 Thông báo giá VLXD tháng 7-2022
22 Thông báo giá VLXD tháng 6-2022
23 Thông báo giá VLXD tháng 5-2022
24 Thông báo giá VLXD tháng 4/2022
25 Thông báo giá VLXD tháng 02, 3/2022
26 Thông báo giá VLXD tháng 01-2022
27 Thông báo giá VLXD tháng 12-2021
28 Thông báo giá VLXD tháng 11-2021
29 Thông báo giá VLXD tháng 10-2021
30 Thông báo giá VLXD tháng 9-2021
31 Thông báo giá VLXD tháng 8/2021
32 Thông báo giá VLXD tháng 7/2021
33 Thông báo giá VLXD tháng 6-2021
34 Thông báo điều chỉnh giá một số mặt hàng VLXD chủ yếu, tháng 6-2021
35 Thông báo giá VLXD tháng 4, 5/2021
36 Thông bố công bố điều chỉnh giá thép tháng 5-2021
37 Thông báo giá VLXD tháng 3/2021
38 Thông báo giá VLXD tháng 01, 02/2021
39 Thông báo số 202/TB-TC-XD, ngày 06/11/2020, V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2020
40 Thông báo số 184/TV-TC-XD, ngày 08/10/2020, V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2020
41 Thông báo số 168/TB-TC-XD ngày 10/9/2020, Công bố giá vật liệu xây dựng thán 8 năm 2020
42 Thông báo số 146/TB-TC-XD , Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2020
43 Số 123/TB-TC-XD ngày 09/7/2020, Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2020
44 Số 56/TB-TC-XD ngày 09/6/2020, Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05/2020
45 Số 37/TB-TC-XD ngày 08/5/2020, Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2020
46 Số 18/TB-TC-XD ngày 10/3/2020, Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02/2020
47 Số 11/TB-TC-XD ngày 10/2/2020, Công bó giá VLXD tháng 01/2020
48 Số 265/TB-TC-XD ngày 31/12/2019, Công bố giá VLXD tháng 12/2019
49 Số 241/TB-TC-XD ngày 11/12/2019, Công bố giá VLXD tháng 11/2019
50 219/TB-TC-XD Thông báo giá vật.liệu xây dựng Tháng 10/2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây