Ý kiến kết luận của Giám đốc - Trần Viết Bảo tại cuộc họp đánh giá công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023

Thứ hai - 17/04/2023 16:57
Ngày 14/04/2023 Giám đốc - Trần Viết Bảo có ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023225/TB-SXD tại Thông báo số 225/TB-SXD
Tại Văn phòng Sở, Giám đốc - Trần Viết Bảo đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022. Tham dự có các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai công tác trọng tâm Quý II/2023 của Sở; Giám đốc Sở có ý kiến kết luận như sau:
1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quý I và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giao
1.1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
a) Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh tăng 4,11% so với cùng kỳ (kế hoạch từ 7% - 7,5%). Trong đó:
- Công nghiệp và xây dựng tăng 3,75% (thấp hơn 5,97 điểm % so với cùng kỳ)
+ Xây dựng tăng 5,61% (thấp hơn 2,53 điểm % so với cùng kỳ)
+ Giá trị sản phẩm xây dựng (theo giá so sánh): 3.072.286 triệu đồng (đạt 58,42% so với kế hoạch Quý I và đạt 14,99% so với kế hoạch năm, tính cho kịch bản GRDP tăng 7%)
b) Chỉ tiêu cấp nước sạch đô thị: Dân số đô thị được cấp nước sạch tăng thêm 2.865 người. Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch tính đến hết Quý I đạt 81,06% (so với kế hoạch năm là 86%).
1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao
Các phòng, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đúng tiến độ. Đã chuẩn bị các công tác liên quan cho Đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ về thăm và làm việc với tỉnh từ ngày 04 - 05/02/2023; tổ chức thành công Hội nghị “Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh”; hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh; Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 -2025…
2. Nhiệm vụ trọng tâm Quý II
Trong quý II/2023, yêu cầu các Phòng, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
2.1. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/2/2023; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 10/02/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng; các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công thực hiện tại các Công văn số 651/SXD-VP ngày 13/03/2023, 969/SXD-VP ngày 04/04/2023 và các Công văn khác bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung, không để tồn đọng, nhất là rà soát, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ tồn đọng còn lại của quý I, nhiệm vụ các tháng 4, 5, 6 và quý II/2023 (theo Phụ lục đính kèm).
2.2. Chủ động rà soát, đăng ký nội dung trình tại kỳ họp thường lệ lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII; xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các bước dự thảo, lấy ý kiến, thẩm định của Sở Tư pháp, thông qua BCSĐ UBND tỉnh, thẩm tra của HĐND tỉnh, thông qua BTV Tỉnh ủy, trình Nghị quyết HĐND theo đúng quy trình, quy định pháp luật.
2.3. Phòng Quy hoạch - kiến trúc
- Triển khai theo Kế hoạch của tháng 4/2023 Quy định Chuẩn hoá xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.
- Tập trung thẩm định và trình các đồ án đã báo cáo thông qua BCS Đảng, BTV Tỉnh ủy để phê duyệt (Cát Tiến, Tuy Phước, Phù Mỹ, các quy hoạch chi tiết).
- Hoàn chỉnh hồ sơ rà soát, báo cáo UB tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu tuyến du lịch Quy Nhơn - Sông Cầu.
- Hoàn thành việc điều chỉnh các QHCT của các dự án NOXH theo Thông báo kết luận của kiểm toán đã chỉ ra. Báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh trong tháng 4/2023.
- Khẩn trương hoàn chỉnh việc rà soát QHCT Khu đô thị hồ Phú Hoà để báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh cục bộ. Tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư.
- Đôn đốc các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Lão tiến độ lập quy hoạch; tổ chức báo cáo thông qua nội dung ý tưởng, định hướng phát triển, tổ chức không gian của các QHCXD vùng huyện cho BCS Đảng để tham gia góp ý trước để định hướng hoàn thiện hồ sơ.
- Đôn đốc tiến độ các Đề án xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc các đô thị: Quy Nhơn, Tây Sơn, An Nhơn, Hoài Nhơn. Đảm bảo đủ điều kiện để trình thông qua BCS Đảng và HĐND tỉnh kỳ họp tháng 7/2023.
2.4. Phòng Hạ tầng kỹ thuật
- Tính toán, phân bổ lại các chỉ tiêu cấp nước của các địa phương sau kết quả thực hiện quý I chưa đạt kế hoạch, phân bổ cho các quý còn lại để các địa phương có kế hoạch triển khai nhiệm vụ quý II và các quý còn lại; theo dõi, đôn đốc địa phương hoàn thành theo kế hoạch đã phân bổ.
- Khẩn trương theo dõi, liên hệ, báo cáo UBND tỉnh thông qua các dự thảo Quyết định: (1) Kế hoạch đầu tư phát triển cây xanh trên địa bàn tỉnh đến 2025; (2) Kế hoạch xây dựng mới, cải tạo, đóng cửa, đi dời nghĩa trang trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
- Xây dựng Đề án Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho khu vực 2, 3, 4 phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn và các khu vực phụ cận.
2.5. Phòng Quản lý nhà - Phát triển đô thị
a) Công tác quản lý Nhà và Thị trường bất động sản
- Báo cáo định kỳ đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án BĐS trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ và các công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.
- Tập trung đôn đốc các dự án NOXH đã lựa chọn CĐT, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai.
- Hoàn thiện dự thảo Quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh kỳ họp tháng 7/2023.
- Rà soát và đề xuất điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2025 và năm 2024 gắn với nhiệm vụ thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ NOXH (theo Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ).
- Rà soát các nhiệm vụ trong quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
b) Công tác phát triển đô thị
- Phối hợp với An Nhơn, Tây Sơn, Hoài Nhơn trong việc rà soát các nhiệm vụ phát triển đô thị của các địa phương theo lộ trình (An Nhơn 6 xã lên phường, Hoài Nhơn nâng cấp đô thị từ loại IV lên loại III, Tây Sơn lên đô thị loại IV).
- Tuy Phước: Thẩm định xã Phước Sơn để công nhận đô thị loại V. Trong tháng 4 làm việc với Tuy Phước để định hướng đưa Tuy Phước phân đấu đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025 (có văn bản đăng ký với Bộ Xây dựng đưa Tuy Phước vào Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia đến 2030 - dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8/2923).
- Phối hợp đôn đốc các bước thực hiện công nhận lại đô thị loại V xã Mỹ Chánh để đủ điều kiện trình Đề án công nhận thị trấn Mỹ Chánh.
          2.6. Phòng Quản lý xây dựng và vật liệu xây dựng
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự thảo Quyết định Đơn giá nhà và vật kiến trúc, phục vụ cho công tác đền bù, GPMB để trình UBND tỉnh ban hành sớm (đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong tháng 4/2023).
- Quản lý, theo dõi và công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng hàng tháng, giá vật liệu công bố sát với giá thị trường, đảm bảo chất lượng công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bí thư tỉnh uỷ.
- Đề xuất danh mục công trình áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG để đề xuất UBND tỉnh lấy ý kiến các Bộ, ngành.
- Tính toán, phân bổ lại các chỉ tiêu Giá trị sản phẩm xây dựng của các địa phương sau kết quả thực hiện quý I chưa đạt kế hoạch, phân bổ cho các quý còn lại; theo dõi, đôn đốc địa phương hoàn thành theo kế hoạch đã phân bổ.
2.7. Thanh tra Sở
- Chuẩn bị chu đáo nội dung cho Hội nghị quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (làm việc với Quy Nhơn, An Nhơn và Hoài Nhơn: Đã làm việc với Quy Nhơn, thông qua buổi làm việc với QN, rút kinh nghiệm yêu cầu các địa phương còn lại chuẩn bị nội dung cho sát với yêu cầu…)
- Thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Giải quyết đơn thư, đề xuất trả lời nội dung xác đáng, giải quyết được nội dung yêu cầu, không chung chung, không giải quyết được vấn đề.
2.8. Các Ban quản lý dự án thuộc Sở
- Ban QLDA Việt - Pháp: Tham gia dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 tại Hà Nội. Chuẩn bị đón tiếp và làm việc với 2 nghiệp đoàn của Pháp và triển khai Dự án 1, 2 trong chương trình hợp tác Việt – Pháp. Phối hợp với Tư vấn Pháp khảo sát thực địa tại An Nhơn. Hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án 1,2  phía Việt Nam.
- Ban QLDA Quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng: Xây dựng tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch đang thực hiện của quý và năm 2023. Rà soát thủ tục các dự án hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ quyết toán.
- Ban QLDA PPP và dự án sử dụng đất: Xây dựng Kế hoạch và tiến hành ngay việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng dự án NMN Quy Nhơn giai đoạn I (theo nhiệm vụ của cơ quan quản lý dự án và cơ quan quản lý chất lượng công trình). Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án có sử dụng đất đã ký hợp đồng với Sở (Nhà ở xã hội và Khu đô thị mới). Mời CĐT các khu đô thị mới làm việc và thống nhất xử lý việc triển khai QHCT dự án đã thực hiện đấu thầu. Nếu thực hiện theo quy hoạch không có tính khả thi thì báo cáo UBND tỉnh không thực hiện dự án và tổ chức lập QHCT và đấu thầu lại dự án.
2.9. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng
- Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm.
- Quản lý có hiệu quả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo hợp đồng, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, tăng thu tiền hợp đồng thuê nhà… (số lượng nhà chưa được ký hợp đồng còn nhiều).
          Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở, thông báo để các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở được biết và triển khai thực hiện./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập589
  • Máy chủ tìm kiếm175
  • Khách viếng thăm414
  • Hôm nay165,247
  • Tháng hiện tại3,510,727
  • Tổng lượt truy cập48,155,838
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây