Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần 1/2022

Thứ tư - 27/07/2022 08:48
Ngày 25/7/2022, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Đảng bộ lần 1/2022, qua đó đã đánh giá kết quả công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Sở Xây dựng.
Đồng chí Trần Viết Bảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Viết Bảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị được giao, đề ra và công tác xây dựng Đảng, trong đó:
+ Nhiệm vụ chính trị:
- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc: Trong kỳ, đã thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 32 nhiệm vụ quy hoạch (tăng 15% so với cùng kỳ), với tổng diện tích 92.708,77 ha; 38 đồ án quy hoạch (tăng 18% so với cùng kỳ). Hoàn thành việc thỏa thuận các quy hoạch TĐC và bãi đổ thải của dự án cao tốc Bắc - Nam; đã trình cấp 06 giấy phép xây dựng (giảm 80% so với cùng kỳ), với tổng diện tích sàn 77.599 m2. Triển khai công tác thi tuyển phương án kiến trúc Bảo tàng tổng hợp tỉnh theo đúng kế hoạch.
- Phòng Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành nhiệm vụ công tác thẩm định 41 công trình hạ tầng kỹ thuật đúng tiến độ, trình cấp 03 giấy phép xây dựng công trình HTKT. Đề xuất văn bản đôn đốc các địa phương và công ty cấp nước triển khai các dự án cấp nước theo phân vùng. Đến nay, tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch ước đạt 82% (tăng 2,0% so với cuối năm 2021, đạt 47% so với kế hoạch năm 2022 là 84,22%). Đề xuất xử lý giải quyết khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt phía Bắc (Hoài Nhơn), Bãi rác Long Mỹ,…
- Phòng Quản lý xây dựng và Vật liệu xây dựng: Đã thẩm định 133 dự án/công trình dân dụng-công nghiệp. Tổ chức tập huấn Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và 03 Thông tư hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thu phí và chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; đề xuất các mỏ vật liệu và phương án công bố giá VLXD cho dự án cao tốc Bắc-Nam theo yêu cầu của Bộ Giao thông. Xét, cấp 153 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và 216 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân. Hoàn thành Phương án thăm dò khoáng sản đất, cát xây dựng, đất sét để khai thác, sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh ban hành Đơn giá nhân công xây dựng và Giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2022. Công bố giá VLXD hàng tháng và Chỉ số giá xây dựng hàng quý và năm theo ủy quyền của UBND tỉnh. Thẩm định 09 dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Tiếp nhận công bố hợp quy cho 29 hồ sơ sản phẩm VLXD. Kiểm tra thực địa và cho ý kiến 33 khu vực khai thác đất, đá, cát. Thông báo Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 110 lô sản phẩm. Triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác thiết kế, thi công xây dựng công trình có sử dụng gạch không nung (gạch xi măng cốt liệu) trên địa bàn tỉnh Bình Định” theo kế hoạch. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 133 công trình .
- Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản: Thẩm định 09 công trình bất động sản, cải tạo sửa chữa. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng các chương trình nhà ở; đề xuất UBND tỉnh, Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh xử lý các trường hợp vướng mắc trong quản lý, cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Rà soát, thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với nhà số 42-44 Tăng Bạt Hổ và nhà số 10 Lê Lai, thành phố Quy Nhơn. Thực hiện bảo trì 04 nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai xây dựng 08 dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được chủ đầu tư với khoảng 5.196 căn hộ. Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực III về Nhà ở xã hội, Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng về chương trình nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo dõi tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn, báo cáo cho Bộ Xây dựng. Tham gia ý kiến với thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn về nâng loại đô thị. Đôn đốc UBND huyện Tuy Phước sớm hoàn thiện Đề án đề nghị công nhận xã Phước Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa đạt 46,1%, phấn đấu đến cuối năm 2022 tỷ lệ đô thị hóa đạt kế hoạch đề ra là 47,6%.
- Công tác tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra: Duy trì tiếp công dân tại Sở và tham dự các buổi tiếp dân theo định kỳ, đột xuất của UBND tỉnh. Trong kỳ, tiếp nhận 27 đơn (giảm 40% so với cùng kỳ), trong đó: 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, 26 đơn kiến nghị, phản ánh; 27/27 đơn đã hướng dẫn gửi đơn, chuyển đơn, giải quyết đơn theo quy định. Trong kỳ hoàn thành thanh tra theo 02 Quyết định của Giám đốc Sở và 02 đoàn thanh tra đang triển khai theo kế hoạch. Thanh tra Sở đã tổ chức 760 lượt đi tuần tra, kiểm tra; đã kiểm tra 106 công trình (Sở Xây dựng cấp GPXD 20 công trình); phát hiện 15 trường hợp vi phạm. Ban hành 13 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 05 quyết định; kiểm tra trật tự xây dựng 08 quyết định), chuyển các địa phương xử lý 02 trường hợp (01 không phép, 01 sai phép) theo thẩm quyền.
- Về cải cách hành chính (CCHC) và công tác khác: Ban hành kịp thời các kế hoạch năm đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở; thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan; Kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục để nâng cao chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Đang rà soát, trình UBND tỉnh đơn giản hóa 05 TTHC theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh. Trong kỳ tiếp nhận 1.257 hồ sơ, đã giải quyết trước và đúng hạn 1.069 hồ sơ, đạt 100%, đang giải quyết 188 hồ sơ theo thời hạn, không có hồ sơ quá hạn. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được xây dựng quy trình giải quyết theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Trình BTV TU, UBND tỉnh bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Sở và bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc từ nguồn tại chỗ; về nhân sự quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo rà soát nhân sự quy hoạch giai đoạn 2020-2025. Hoàn thành rà soát nhân sự quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó phòng giai đoạn 2020-2025 và nhân sự quy hoạch giai đoạn 2026-2031. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022; đang rà soát Đề án vị trí việc làm của cơ quan.
- Hoạt động của Trung tâm Quy hoạch-Kiểm định xây dựng: Thực hiện hoàn thành 25 hợp đồng khảo sát, thiết kế quy hoạch, HTKT; xuất 16 hồ sơ. Giá trị theo hợp đồng 6,35 tỷ đồng, doanh thu đạt được 3,526 tỷ đồng, đạt 35,26% kế hoạch doanh thu đề ra từ đầu năm là 10 tỷ đồng. Quản lý nhà SHNN 190 căn. Trong kỳ, tổng giá trị thu tiền cho thuê nhà là 258.287.000 đồng.
+ Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Duy trì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, CCVC nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động. Duy trì công tác thông tin thời sự; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong các buổi sinh hoạt Chi bộ. Báo cáo việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành kế hoạch và tổ chức cho đảng viên, quần chúng học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và học tập, quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).
+ Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên
Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2022-2025. Các Chi bộ triển khai xây dựng văn kiện và công tác nhân sự theo Kế hoạch. Tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2021. Đảng bộ đăng ký với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Duy trì sinh hoạt Đảng ủy, Chi bộ định kỳ hàng tháng, nội dung theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Số đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt Chi bộ luôn chiếm trên 90%. Qua đánh giá, chất lượng sinh hoạt các Chi bộ hàng tháng đều đạt loại khá trở lên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy. Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 10/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa". Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương cho 02 đảng viên (01 chuyển công tác, 01 thôi việc). Lãnh đạo tốt công tác kiện toàn cán bộ lãnh đạo Sở, các phòng thuộc Sở và công tác rà soát nhân sự quy hoạch lãnh đạo Sở, quản lý các phòng thuộc Sở giai đoạn 2020-2025, nhân sự quy hoạch giai đoạn 2026-2031. Đảng ủy, cấp ủy các Chi bộ, đảng viên thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập thực hiện công khai bản kê khai năm 2021 theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị.
+ Công tác kiểm tra, giám sát
Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các Chi bộ ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Đến nay, Đảng ủy kiểm tra 01 Chi bộ, UBKT Đảng ủy giám sát 01 Chi bộ, các Chi bộ kiểm tra 13 đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng theo kế hoạch. Triển khai và tập thể các đơn vị, đảng viên Đảng bộ đăng ký không tham nhũng, lãng phí năm 2022.
+ Công tác dân vận và 02 đoàn thể
Công tác dân vận: Triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; gắn chăm lo, bảo vệ lợi ích của công chức với thực hiện công vụ, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Bí thư Đảng ủy thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Công đoàn Sở phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tốt Hội nghị công chức, người lao động năm 2022. Chi đoàn Sở tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2024 (đơn vị chọn tổ chức đại hội điểm). 02 đoàn thể tham gia tốt các hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức, phát động. BCH Đảng bộ Sở làm việc với BCH Công đoàn và BCH Chi đoàn định kỳ hàng quý để kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.
Hạn chế, khuyết điểm:
- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác xây dựng văn bản QPPL vẫn còn chậm, công tác chuẩn bị nội dung chưa kỹ (P.HTKT). Công tác chuyên môn ở tất cả các phòng qua kiểm toán, kiểm tra bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm (P.QHKT, Thanh tra, P.QLN&TT BĐS, P.HTKT). Thực hiện kế hoạch của Sở đã được ban hành chưa nghiêm, Văn phòng chưa thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện. Một số nội dung công việc không xác định thời hạn các Phòng chưa theo dõi, đôn đốc thực hiện, còn để kéo dài.
 - Về công tác xây dựng Đảng: Công tác học tập, làm theo vẫn chưa có tính sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ chưa nghiêm, chưa mạnh dạn gợi ý kiểm điểm đảng viên để thấu hiểu và giúp đỡ. Các Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ đảng viên tham gia ý kiến tại một số buổi sinh hoạt của một ít chi bộ còn hạn chế.
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022:
+ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tiếp tục lãnh đạo các Chi bộ thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVII về nội dung chỉ tiêu “Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh”, về nội dung đột phá “Đẩy mạnh phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh”; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022 do Sở Xây dựng và Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng đề ra.
+ Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì công tác thông tin thời sự, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên, CCVC NLĐ về ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động, gắn với công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII). Các Chi bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc học tập, quán triệt các quy định của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.
+ Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và đảng viên: Lãnh đạo các Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Sau Đại hội, Chi ủy các Chi bộ ban hành kịp thời quy chế làm việc và chương trình công tác nhiệm kỳ. Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kiện toàn công tác cán bộ cấp Sở, cấp phòng.  Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo Quy định. Số đảng viên tham gia trong các buổi sinh hoạt chiếm trên 90%. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong công tác kết nạp và chuyển Đảng chính thức. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 06/7/2011 của Tỉnh ủy về quản lý CBCC, đảng viên ra ngoài nước; quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài. Duy trì công tác giới thiệu đảng viên về cấp ủy nơi cư trú để giữ mối liên hệ theo quy định. Thực hiện tốt công tác tài chính Đảng; thu, nộp đảng phí đúng quy định. Thực hiện tốt công tác lập, quản lý hồ sơ, sổ sách về Đảng và quản lý hồ sơ đảng viên.
+ Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc UBKT nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các Chi bộ triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm kỷ luật Đảng.
+ Lãnh đạo công tác dân vận và 02 đoàn thể: Duy trì triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước. Bí thư Đảng ủy thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Công đoàn và Chi đoàn TNCS HCM phổ biến, quán triệt và đoàn viên chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của 02 đoàn thể thực hiện tốt các công tác xã hội, từ thiện, các phong trào thanh niên xung kích, phát động tốt các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ quan…
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Viết Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cần tập trung 6 tháng cuối năm của Đảng bộ tỉnh (theo Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 12/7/2022 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX); phổ biến một số văn bản của Trung ương; triển khai, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
 

Tác giả bài viết: Thùy-Thanh tra sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập254
  • Máy chủ tìm kiếm173
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay37,455
  • Tháng hiện tại1,752,637
  • Tổng lượt truy cập24,704,278
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây